Maxime Verhagen fier op extra kennisgeld

Nieuws | de redactie
21 september 2011 | EL&I-minister Verhagen was de grootste pechvogel bij het uitlekken van de Miljoenennota. Tussen de nieuwtjes over de koopkracht bleef zijn ‘verovering’ van €500 miljoen extra voor kennis volledig onderbelicht. Tegen ScienceGuide zet hij de punten op de i.

Het kabinet nam voor Prinsjesdag een opmerkelijke beslissing.Een uitgewerkte belastingverlaging voor het bedrijfsleven werdanders ingevuld dan voorzien en niet als een algemeen douceurtjeverstrekt. De bedrijven kunnen een half miljard extra aftrekken,mits zij dat koppelen aan investeringen in onderzoek enkennisontwikkeling.

Deze nieuwe RDA-maatregel is mede bedoeld om de wegvallendesteun voor kennisinvesteringen uit andere potten als het FES tecompenseren. VSNU-voorzitter Noorda prees het kabinet bij UU/HUPrinsjesdagdebat dan ook voor dit onverwachte initiatief. Hetkoppelt nog sterker de inspanningen van bedrijven aan die van HBOen WO om kennis te ontsluiten, innoveren en toe te passen.

Verhagen reageerde tegen ScienceGuide opgetogen, dat debetekenis van de RDA ondanks het lek van de Miljoenennota nu tochbegint door te dringen. “Ik ben er trots op dat ons dit gelukt is.We verbinden bewust de lastenverlichting aan de extra inzet voorkennisinvesteringen die wij van bedrijven en instellingenverwachten. Met die €500 miljoen is het ook gelukt hier meteenforse inspanningen mogelijk te maken en extra te stimuleren. Het iseen flink bedrag immers. Daar ben ik echt trots op.”

De richting van de lastenverlichting zal bij de behandeling vande voorstellen in de Kamer nog wel onder de loep gelegd worden.ScienceGuide verneemt dat bij verschillende fracties devraag wordt gesteld of de opzet van de RDA niet te sterk groteondernemingen voordelen biedt, terwijl de innovatiekracht vooral inhet MKB in relatie tot het HBO en universitair onderzoek gezochtmoet worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK