Meer van hetzelfde kan HO niet veroorloven

Nieuws | de redactie
19 september 2011 | Tot 40% meer HO-deelname in ons land verwacht prof. Dirk Van Damme, chef bij OECD en spreker op het NHOC. Massaliteit, technologie en rigiditeit maken noodzakelijk dat het HO fundamenteel op de schop gaat. “Hele reservoirs aan talent blijven onontwikkeld, onaangeroerd."

In gesprek met ScienceGuide bij het 25 jarig jubileumvan de Open Universiteit zei Van Damme onder meer:

De crisis en de omslag in de wereldeconomie maken dat landenals Nederland nog meer moeten inzetten op hun kansen alskenniseconomie, zo bepleit u. Daarbij gispt u de feitelijkeaanvaarding van de hoge uitval en slechte doorstroompatronen in hethoger onderwijs. ‘Hoe erg is dat nu werkelijk’, denken velendan.

“Die berusting in middelmatige effectiviteit vind ik schokkend,een onaanvaardbare complacency bij de eigen prestaties. De blijvendhoge uitval is een soort nevenschade, een collateral damage van hetbestel, zo lijken velen te denken. Dat kan toch niet!

Alleen al economisch geredeneerd is dit niet aanvaardbaar. Hethoger onderwijs is hiermee gewoon niet efficiënt. En het legt zichdaar gewillig bij neer, zo lijkt het. Alles wordt verklaard doorhet individuele falen van de student of het gebrek aan geschiktheidvoor hogere studies, maar men stelt zich nooit de vraag of hetonderwijs wel zo effectief mogelijk wordt georganiseerd. Ik benervan overtuigd dat de toegevoegde waarde van deopleidingsinspanningen ongelooflijk veel hoger kan zijn.”

U leest het volledige vraaggesprek met prof. Dirk van Damme,chef van OECD-denktank CERI, hier.

Informatie over het Nationaal Hoger Onderwijs Congres (NHOC)dat op 29 en 30 november in Rotterdam plaatsvindt, leest u hier. Aanmelden kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK