Moet Inholland toch splitsen?

Nieuws | de redactie
12 september 2011 | OCW heeft veel vertrouwen in de verbeteringsopzet voor hogeschool Inholland. Maar men is beducht dat de ultieme consequentie daaruit te snel uit beeld verdwijnen zou. Dus waarschuwt Halbe Zijlstra Doekle Terpstra en de zijnen nu vast.

Halbe Zijlstra gaf in zijn opbeurende openingsrede voor hethogeschooljaar twee waarschuwingen af. Ten eerste aan het hele HBO:men moet niet treuzelen met profielkeuzen maar een voorbeeld nemenaan Inholland op dit punt. Lees hierover het artikel Zijlstra port HBO op.

Den Helder tot Zeeland?

Ten tweede hintte hij Inholland zelf dat een toespitsing enprofilering van het aanbod op zich niet zal voldoen om teoverleven. Zijlstra raadt aan verder te kijken. Een evaluatie vanhet concept van de Randstad hogeschool zelf blijft volgens hemnoodzakelijk. Overal 20% van af schaven is dus niet adequaat.

De staatssecretaris zei met nadruk dat het idee van eenhogeschool die tussen Den Helder en Zeeland opereert, kritischherijkt zou moeten worden. En dat terwijl enige minuten laterDoekle Terpstra aankondigde dat de naam Inholland voor deinstelling onveranderd zou blijven. De nieuwe Raad van Toezichtonder Henk Breukink heeft daarmee zijn eerste strategisch dilemmavan de hoogste orde op tafel gekregen.

Waarom en waarom nu?

Waarom deed Zijlstra dit en waarom nu? Tactisch houdt hijhiermee zijn relatie met de anti-Inholland sectie in de TweedeKamer van PVV en SP op peil, ondanks zijn forse steun voor Terpstraen zijn interim-bestuur. Het nieuwe parlementaire jaar begint hijzo met een knipoog naar hun bekommernissen.

Strategisch is zijn doelwit een andere: het WO. Want waarom zouhij fusies en schaalvergroting daar zonder meer accepteren, als hijdeze in het HBO maar met moeite kan verdedigen? Bij de UvA ried hijhet WO al aan te leren van het HBO. In Rotterdam – stad vanEUR-partner van Delft en Leiden – gaf hij aan Randstad-conceptiesniet meteen overtuigend te vinden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK