Nederlandse kennis scoort hoog

Nieuws | de redactie
27 september 2011 | De prestaties van de Nederlandse kenniswerkers zijn Europees gezien zeer hoog. Tegelijk presteert ons bedrijfsleven nog steeds fors beneden het EU-gemiddelde bij topkennis.

Ten behoeve van de nieuwe lange termijn strategie van de EU, deInnovation Union, heeft president Barroso nieuwe benchmarks latenopstellen. Die geven – gemeten aan het gemiddelde van de 27lidstaten van de EU – scherp aan waar welke lidstaat scoort ofachterblijft. Ook Nederland.

Zwakke R&D bij bedrijven

De summa van de indicatoren laat zien hoe buitengewoonproductief en kwalitatief toonaangevend de onderzoekers in ons landzijn. En ook de relatief sterke toevoer van talent via het HO wordtdaar zichtbaar. Zo kent ons land bij de mensen tussen de 30 en 35een HO-opleidingsniveau van 125%, vergeleken met het EU-gemiddelde.Bij de nieuw afgestudeerden op PhD-niveau scoort Nederland114%.

Spectaculair zijn de R&D-benchmark data. De opvallend zwakkeeerst: de R&D-investeringen in het bedrijfsleven zitten op 70%van het EU-niveau. Innovatie-uitgaven naast die voor R&D: 73%;MKB dat intern innoveert: 87%, MKB dat organisatie ofmarktbewerking innoveert: 73%.

De data bij de benchmark ‘open, excellent, attractive researchsystems’ zijn daarentegen opvallend positief. Nederland scoort 137%van het EU-gemiddelde met zijn aandeel in de 10% van het wereldwijdmeest aangehaalde onderzoek en 249% bij de hoeveelheid gezamenlijke’publiek-private’ publicaties. De publieke R&D-uitgaven zaten -in 2010 – dan ook nog op 128% van wat gemiddeld binnen de EU werdgeinvesteerd, bijna het dubbele niveau dus van dat bij debedrijven.

Impact duidelijk

De effecten van dit patroon en profiel van de R&Dinvesteringen laat de Innovatie Scorekaart van de EU duidelijkzien. Bij wereldwijd gezamenlijk geproduceerde publicaties scoortons land buitengewoon hoog: 398% van het gemiddelde van de EU. Bijde economische impact scoort ons land op twee punten gunstig: 114%bij de werkgelegenheid in kennisintensieve activiteiten en liefst311% bij de inkomsten uit licenties en patenten uit hetbuitenland.

In het bedrijfsleven zijn de impactcijfers beduidend minderflorissant. Bij de export van medium- en hightech producten scoortNederland 83% van het EU-gemiddelde; bij kennisintensievedienstenexport slechts 72%.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK