Nieuw Leids lectoraat Biodiversiteit

Nieuws | de redactie
28 september 2011 | Hogeschool Leiden en NCB Naturalis hebben dr. Barbara Gravendeel per 1 oktober 2011 aangesteld als lector Biodiversiteit. Samen met studenten zal zij zich voornamelijk richten op het ontwikkelen van genoom-analyses. Waar een jubileumboek al niet goed voor is…

Voor zij die het jubileumboek ’25 jaar perspectief’ van deHogeschool Leiden hebben gelezen komt deze samenwerking, juist opdit gerichte onderzoekspunt, niet als een verrassing. In hethoofdstuk over duurzaamheid kaartte Bert Geerken, algemeendirecteur van NCB Naturalis, immers al aan: “Ook zijn wij bezig meteen ontwikkeling met betrekking tot het toevoegen van genetischebarcodes aan plantjes en diertjes zodat we ze beter kunnenonderscheiden. Dat is iets waar studenten samen met lectoren bijkunnen helpen.” En dat is precies wat ze gaan doen.

De nieuwe lector Barbara Gravendeel zal met docenten studententoegepast onderzoek gaan uitvoeren voor opdrachtgevers uit hetNederlandse bedrijfsleven met behulp van de expertise over mondialebiodiversiteit die in NCB Naturalis aanwezig is. De nadruk bij hetlectorale onderzoek zal liggen op het analyseren van genomen.

Bij het analyseren van een genoom worden veel nieuwe DNAbarcoding markers gevonden waarmee een plant, dier of schimmel opnaam gebracht kan worden. Van veel innovatievebiodiversiteitproducten is de taxonomische identiteit nogonvoldoende bekend. Voor deze groepen zullen nieuwe DNA barcodingmarkers ontwikkeld worden. U kunt hierbij denken aan algen uitbioreactoren, roofmijten ingezet bij biologische bestrijding vanplagen, en planten die natuurlijke afweerstoffen produceren tegenmalariamuggen.

Het lectoraat Biodiversiteit wordt verbonden aan de opleidingBio- informatica van het cluster Techniek en werkt nauw samen metdr. Willem van Leeuwen, de lector Innovatieve MoleculaireDiagnostiek in het TOPlab van de Hogeschool Leiden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK