Nieuwe arbeidsrelaties zetten HR onder druk

Nieuws | de redactie
28 september 2011 | Organisaties hebben steeds minder invloed op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat stelt dr. Petra Biemans, lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij Inholland. “Iedereen merkt dat de samenstelling van het personeelsbestand verandert, maar de visie en actieve rol van HR ontbreekt.”

In het onlangs verschenen Jaarboek Personeelsmanagement 2012schrijft Biemans dat organisaties veelal lijdzaam moeten toezienhoe ontwikkelingen plaatsvinden. “Het overkomt ze. Ook hetmanagement stuurt vaak niet gericht op een bepaalde samenstellingvan het personeelsbestand. Organisaties zouden daar wat meer inkunnen sturen, maar het is de vraag of HR daartoe in staat is.”

Het HR is steeds minder berekend op met name de veranderendearbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Deze is door hetgroeiend aantal tijdelijke en freelance contracten veelindividualistischer van aard, zo is te lezen in het Jaarboek dat isgeschreven door verschillende experts in HR-management.

De flexibele schil

Bedrijven doen tegenwoordig meer en meer een beroep opwerknemers die via een uitzendbureau aan de slag gaan of alszzp’er. Op die manier ontstaat een ‘flexibele schil’ van tijdelijkpersoneel die in tijden van crisis snel kan worden afgestoten.Flexibilisering en individualisering lijken de bepalende trends teworden en de relatie werkgever en werknemer wordt minder formeel opdeze manier.

Een tegengestelde trend is merkbaar in de schaarste aan goedgekwalificeerd personeel. Organisaties willen de beste mensenaantrekken, maar zich niet committeren aan vaste contracten. Meermaatwerk met minder standaardcontractvoorwaarden. Werknemers inloondienst worden mondiger en zijn steeds beter in staat om binnende organisatie hun positie te bevechten en hun voorwaarden stellen.In het Jaarboek vraagt Biemans zich dan ook af welke rol er nog isvoor HR-afdelingen.

Het HR moet een duidelijke visie ontwikkelen op de verschillendearbeidsrelaties in een organisatie en zal moeten streven naar eenstrategische positie binnen het management. Alleen op die manierkan de komende jaren een actieve rol gespeeld worden binnenarbeidsorganisaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK