Nijmegen hofleverancier

Nieuws | de redactie
27 september 2011 | Er moet iets in het kraanwater zitten. Waarom levert Nijmegen anders zo uitzonderlijk vaak een voorzitter van een HO-Koepel? ScienceGuide onthult een opvallend patroon.

Guusje ter Horst werd opgevolgd door Thom de Graaf. Alsburgemeester van Nijmegen. En als een Drostezuster laat zij zich nubij de HBO-raad weer opvolgen door diezelfde Thom de Graaf. Lees hier zijn brief aan zijn staddaarover. “Dat is iets eerder gebeurd dan ik had gepland. Nietomdat ik uitgekeken ben op het stadsbestuur, integendeel, maaromdat toevallig nu een bijzondere functie is vrij gekomen.” Maardat is nog niet eens het meest opmerkelijke feit.

Nummer 3

De Graaf is al de derde burgemeester van de keizerstad die eenHO-koepel gaat leiden. De VSNU had de primeur toen zij Ed d’Hondtaantrok en deze overstapte van het gemeentehuis aan de Waal naar deacademische koepel.

Maar er zijn tussen de HO top, de koepels en de Waalstad nog welmeer opvallende personele verbindingen. Want de omgekeerde bewegingtussen de voorzittersstoel van de HBO-raad en het stadhuis vanNijmegen is ook al eens gemaakt. Hogescholen-voorman Tom Stoelingaverhuisde immers naar de post van burgemeester van Nijmegen, ook alvoor D66.

Maakte Guusje de cirkel echt rond?

De legendarische Radboud-voorzitter en CDA-zwaargewicht Willyvan Lieshout koos de omgekeerde route. Hij werd de eerstevoorzitter van de VSNU. En de Haagse  HO-topambtenaar Roelofde Wijkerslooth de Weerdesteyn verhuisde van OCW naar diezelfdeRaboud Universiteit als nieuwe collegevoorzitter.

En zeker niet vergeten mag worden dat Nijmegen de werkplek wasvan de meest recente Nobelprijswinnaar uit ons land, Andre Geim.Dat de Rus zich bij het valkhof eigenlijk wat verveeldeen de bureaucratie maar lastig vond, zodat hij vertrok naarEngeland laten we maar nu maar even buiten beschouwing.

De Nijmegen-HO-koepel-cirkel zou echt helemaal rond zijn,als Guusje ter Horst komend jaar dan ook nog De Wijkersloothde Weerdesteyn zou mogen opvolgen: burgemeester, HBO-raadvoorzitter en dan RU preses. Maar helaas, het stichtingsbestuur vande universiteit heeft dat al expressis verbis uitgesloten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK