Onderwijstaal belemmert onderwijssucces

Nieuws | de redactie
7 september 2011 | Nederlandse leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst hebben de zwakste positie in het basisonderwijs. Men zegt vaak omdat zij thuis een andere taal dan het Nederlands spreken. Er blijken nog complexere taal-zaken te spelen, van belang voor school en lerarenopleiding.

Volgens NWO-onderzoeker Mohammadi Laghzaoui is het probleemnamelijk ingewikkelder: hij toont in zijn promotieonderzoek aanTilburg University aan dat de achterstand vooral ligt in het nietverwerven van de meer abstracte taal die aan de orde is bij hetleren en onderwijzen op school, de zogeheten academische taal. Hijbeveelt ouders en leerkrachten aan taalactiviteiten te ontwikkelenom de verwerving ervan te stimuleren.

Abstracte communicatie

Mohammadi Laghzaoui volgde drie- tot zesjarigeMarokkaans-Berberse kinderen over een periode van drie jaar. Indeze leeftijdsfase ontwikkelt zich de academische taal ofschooltaalvaardigheid. Het gaat daarbij om de meer abstractecommunicatie over zaken die het dagelijks leven overstijgen en dedaarbij behorende begrippen. Voorbeelden hiervan zijn hettaalgebruik in de schoolboeken en de instructietaal van de leraren.Hij onderzocht daarbij zowel de thuis als de schoolsituatie.

Laghzaoui vond dat leerkrachten meer academische taal hanterenals de kinderen ouder worden, terwijl tweetalige kinderen deze aljonger kunnen leren. Ook constateerde hij dat Marokkaans-Berbersemoeders met een lagere sociaaleconomische achtergrond minderacademische taal gebruiken dan hoger opgeleide ouders. Kinderen opde leeftijd van vijf jaar hebben de neiging om op school meercomplexe constructies te gebruiken dan thuis.

Vorm of inhoud?

Leerkrachten in kleuterklassen met veel tweede-taalleerdersgebruiken net zo veel abstracte taal, maar minder ingewikkeld, invergelijking met leerkrachten in kleuterklassen met weinigtweede-taalleerders. Het lijkt erop dat ze de inhoud van huntaalaanbod niet aanpassen, maar de vorm ervan simpeler maken, steltLaghzaoui.

De promovendus beveelt aan dat ouders en leerkrachten bewustermoeten zijn van het soort taal dat zij gebruiken met de kinderen.Ze zouden meer aandacht moeten besteden aan de soorttaalactiviteiten om verwerving van die academische taal mogelijk temaken. De rol van de school is om kinderen een meer gestructureerdeen georganiseerde manier van leren te bieden om dit tebevorderen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK