Onverwachte HBO-salarissen

Nieuws | de redactie
30 september 2011 | Universitaire bestuurders verdienen duidelijk meer dan die in het HBO, hoewel ‘hun’ studentenaantallen vaak duidelijk kleiner zijn. Dankzij een gouden handdruk ontving Hanze-collegelid Cor de Ruiter in 2010 niettemin heel even een WO-achtig salaris. Nog meer opvallende inkomens?

De Aob vergelijkt de beloningen van MBO, HBO en WO bestuurdersen legt die tevens naast de data van hun koepels daarover. Zo wijstmen er op dat het salarisoverzicht van de HBO-raad de berekeningvan het wetsvoorstel normering topinkomens (Wnt) als uitgangspuntneemt. “Ontslagvergoedingen zijn erbuiten gelaten, want die wil hetkabinet apart begrenzen op maximaal €75.000.”

Dat leidt tot het beeld dat Hanze-bestuurder De Ruiter voor €133.000 aan inkomsten in de HBO-lijst was opgenomen. De Aob teltdaar nog wat bij op: hij ontving vorig jaar ook een ‘goudenhanddruk’ van €190.000.

Bij Hogeschool Domstad was de voormalige voorzitter Simone deWit nog vermeld in de salarislijst. Haar hogeschool fuseerde met degrote broer in die stad, de HU. Het salaris van De Wit à €86.000kreeg nog een upje à €80.000 aan vergoedingen bij haar vertrek inhet kader van de fusie. Maar volgens de Aob hoeft de HU het niethelemaal te stellen zonder de inbreng van de vroegereDomstad-preses: “als interim is ze daarna door de HU weer ingehuurdvoor tijdelijke diensten.”

Deze signalen zijn ook daarom relevant, omdat in het hogeronderwijs een nieuwe golf van bestuurlijke dynamiek in aantocht is.Door de doorvoering van het Rapport Veerman en de StrategischeAgenda van Zijlstra zijn bijna alle universiteiten en hogescholenmet partners in gesprek. Daarbij wordt een breed palet vanbestuurlijke arrangementen geagendeerd, waaronder ook vergaandesamenwerkingsvormen en fusie. De bestuurscrisis in Amsterdam gaf alaan dat dit ook vergaande consequenties kan hebben voor desamenstelling van Colleges van Bestuur.

De signalen uit de lijst van de Aob laten zien dat zulkebestuurlijke bewegingen aanzienlijke extra kosten met zich meekunnen brengen. Afspraken over de begrenzing van zulke kostenzouden daarom in het kader van de extra investeringen voor deStrategische Agenda wel eens snel op de politieke agenda kunnenworden gezet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK