Pittiger opleidingen gevraagd

Nieuws | de redactie
6 september 2011 | De arbeidsmarkt voor HBO'ers blijft stabiel. 80% van de in 2010 gediplomeerden heeft werk gevonden op minimaal eigen opleidingsniveau en 79% vond werk dat direct aansluit op de gevolgde opleiding. Maar het mag allemaal best wat pittiger in de opleiding.

Hoewel de aansluiting op de arbeidsmarkt goed is, denken devoormalig HBO-studenten niet altijd gunstig over hetniveau van hun opleiding. Slechts 35% van hen vonddeze uitdagend genoeg en niet meer dan 24% vond deexamens pittig. Dat blijkt uit het jaarlijks ROA-onderzoek naarschoolverlaters. 

In het ROA-onderzoek is ook gekeken naar de vervolgstappen vangediplomeerde VMBO-, HAVO- en VWO-scholieren. Deze groep isoverwegend tevreden over de aansluiting met de gekozenvervolgopleiding. Desondanks wordt door 15% van de HAVO en VWOgediplomeerden in het eerste jaar van het vervolgonderwijs noggewisseld van studie. Slechts een kleine minderheid (3%) van henverlaat definitief het onderwijs.

Waarom uitval?

De redenen voor uitval zijn eveneens stabiel tenoemen: studiekeuze die verkeerd uitpakt, problemen met de(geestelijke) gezondheid en de aantrekkingskracht van dearbeidsmarkt. Ook combinaties van redenen komen vaak voor. Jongerenin de grote steden geven dezelfde redenen op voor hun uitval alsjongeren in de rest van Nederland. De verdeling en de trends komenovereen.

Boeiend en voor het HO de moeite van nadere doordenking waardzijn ook analyses over de uitstroom uit  het MBO.Opleidingen in die sector die jongeren als pittig ervaren, kennenminder afhakers. Vooral de opleidingen op de hogere MBO-niveausworden relatief vaak als gemakkelijk ervaren. 

Het nu uitgekomen rapport gaat over schoolverlaters van hetschooljaar 2008/2009. Deze werden eind2010 geënquêteerd. Het rapport is uitgevoerd onder scholieren enstudenten van VMBO tot en met het HBO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK