Professor direct op non-actief

Nieuws | de redactie
7 september 2011 | Het College van Bestuur van Tilburg University heeft besloten om prof. dr. Diederik Stapel met onmiddellijke ingang op non-actief te stellen. Hij heeft een ernstige inbreuk gemaakt op de wetenschappelijke integriteit door in zijn publicaties gebruik te maken van gefingeerde data.

Prof. Stapel was tot heden hoogleraar CognitieveSociale Psychologie. Zeer pijnlijk is het feit dat hij bovendien defunctie bekleede van decaan van de School of Social andBehavioral Science.

Rector prof. dr. Philip Eijlander heeft inmiddels eenvertrouwenscommissie ingesteld met de opdracht om volledig in kaartte brengen bij welke publicaties van prof. dr Stapel zulkegefingeerde data zijn benut. Deze commissie wordt vorgezetendoor de oud-presient van de KNAW, prof. dr. W.J.M. Levelt,emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze commissie is verzocht uiterlijk eind oktober terapporteren. Na rapportage van deze commissie zal het College vanBestuur intern en extern de bevindingen bekendmaken, met demaatregelen die daarop zullen worden genomen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK