SP: meer transparantie in R&D

Nieuws | de redactie
22 september 2011 | SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil openheid van zaken rond onderzoek en R&D-nevenfuncties. In Kamervragen naar aanleiding van een mogelijk gesponsord melk-onderzoek in Wageningen roept hij op tot meer transparantie ter wille van de onafhankelijkheid van onderzoek.

De vragen van Van Dijk zijn het gevolg van een officiële klachtdie is ingediend door belangenorganisatie Wakker Dier. VolgensWakker Dier is het persbericht dat de WUR uitdeed over deresultaten van een onderzoek naar de heilzame werking van melkoverdreven positief geformuleerd. De WUR heeft naar aanleiding vande klacht dat het persbericht ‘buitensporig reclamesk’ was, detekst afgezwakt.

Actuele lijst gevraagd

Voor Jasper van Dijk is de kwestie in Wageningen aanleidingvolledige openheid van zaken te eisen van universitaironderzoekers. “Deelt u de mening, dat het onaanvaardbaar is datonderzoeksresultaten beïnvloed worden door belanghebbenden, omdatdit het vertrouwen in de wetenschap schaadt?” stelt hij invragen aan staatssecretaris Zijlstra.

Van Dijk eist van Zijlstra een actuele lijst met nevenfunctiesvan alle hoogleraren in Nederland om zo het vertrouwen in dewetenschap te waarborgen. Daarnaast roept het SP-Kamerlid Zijlstraop om van universiteiten transparantie en onafhankelijkheid teverlangen.

Joris Driepinter

“Bent u bereid heldere uitgangspunten rond transparantie enonafhankelijkheid met betrekking tot wetenschappelijk onderzoekonder de aandacht van universiteiten te brengen? Zo nee, watonderneemt u als universiteiten de eigen gedragscode nietnaleven?” 

Bij de EUR sprak ongeveer tegelijkertijd een Amerikaanseonderzoeker waarschuwende woorden. Hij meent dat meer dan tweeglazen melk per dag niet bijdraagt aan de gezondheid. Volledigedriepinter-onthouding hoeft ook weer niet, maar toch….


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK