Stenden a hero university

Nieuws | de redactie
8 september 2011 | De buitenlandse campussen van Stenden zijn uniek en een absolute toegevoegde waarde in de ontwikkeling van internationalisering in het HO, aldus een onafhankelijk expert panel in zijn rapport. Haags beleid loopt op dit terrein achter. “In the U.S. Stenden would be a hero university.”

“Teleurstellend”, vond Frans Zwarts, oud-rector van de RUG envoorzitter van het expert panel, het dat er nog geen Nederlandsbeleid is om plichten en rechten op het gebied van Nederlandsonderwijsaanbod in het buitenland goed vast te leggen. Stendenheeft op dit punt een voortrekkersrol en wil deze graag versterken,zo werd duidelijk tijdens de officiële jaaropening inLeeuwarden.

In de conceptwet die nu voor goedkeuring klaarligt staat dat erminimaal 60 studiepunten in Nederland gehaald dienen te worden omeen Nederlands diploma te krijgen. Volgens het expert panel moetdeze eis overboord, het is immers Stenden zelf dat het onderwijs inlanden als Qatar, Zuid-Afrika en Thailand aanbiedt. “Laat die eisvallen, dat is in het belang van zowel Nederland als Stenden.”

Verder versterken, geen uitbreiding

Stenden-voorzitter Leendert Klaassen is gesterkt door deuitkomsten van het rapport. Stenden zal dan ook doorgaan met hetverder verstevigen van haar buitenlandse campussen. Nieuwe locatieszijn vooralsnog niet aan de orde. “We gaan door met dit concept enzullen het verstevigen door ook ter plaatse Academic Deansaan te stellen om alles te organiseren.”

Door middel van een Grand Tour krijgen studenten van Stenden dekans om op verschillende plekken in de wereld onderwijs vanNederlandse kwaliteit te krijgen in een totaal andere culturelesetting. Als het aan Leendert Klaassen ligt, zal deze mogelijkheidin de toekomst niet alleen voorbehouden zijn aan ‘zijn’ studenten.”Ik zou dit idee graag willen voorleggen aan de HBO-raad en andereonderwijsinstellingen.”

Stenden, a hero university

Ook internationaal worden de initiatieven van Stenden op hetgebied van internationalisering als een voorbeeld gezien. StephenDunnett, van de University of Buffalo, New York, zat alsinternationaal expert in het panel en gaf tijdens de jaaropeningaan onder de indruk te zijn van het werk van Stenden. “In the U.S.Stenden would be a hero university,” grapte de hoogleraar die inBuffalo verantwoordelijk is voor internationalisering.

Met name de rol die Nederlandse studenten overzees spelen doorcommunity service te verrichten of stages te doen, kon op veelsympathie rekenen. “The esteem in which the local people hold theNetherlands, it is very good for the promotion of the values ofyour country. In that sense it is a sort of soft diplomacy.”

Omdat de organisatie van de verschillende branchecampuses in het buitenland (Bali, Qatar, Thailand, enZuid-Afrika -red.) nog versterking behoeft – meer vermenging lokaleen Nederlandse studenten bijvoorbeeld – zal er voorlopig nogafgezien worden van uitbreiding van het aantal vestigingen. Welraad het panel aan de mogelijkheden die het onlangs door Stendenopgezette Europan Tourism Futures Institute ( ETFI) voor de internationale ambities te benutten.

Het volledige rapport van het expert panel onder leiding vanFrans Zwarts vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK