Terpstra tekent jaar bij

Nieuws | de redactie
8 september 2011 | Inholland is op de weg omhoog, maar “niet langer op basis van groei of competitie, maar in samenwerking en verbinding met de omgeving. Dat vraagt een robuust en herkenbaar portfolio, selectiever aan de poort en tegelijkertijd open en toegankelijk voor nieuwe groepen.” Daartoe blijft Doekle Terpstra nog een collegejaar aan de bak.

In zijn openingsrede zegt de interim-voorzitter over zijncollega’s en zijn eigen opdracht tot sanering van dehogeschool:  “Lieteke, Kees en ik voelen ons enormgecommitteerd aan onze hogeschool. Wij strijken niet neer alstrekvogels om vervolgens weer weg te fladderen. We voelen onsverantwoordelijk voor de ingrijpende plannen die op de rol staan.De klus is zeker niet geklaard per 31 december.”

“En we nemen, ook op verzoek van de voorzitter van de Raad vanToezicht, het verzoek van de NVAO  en veel reacties vanuit dehogeschool, de consequentie die daaruit voortvloeit. In samenspraakis daarom besloten dat Kees Rutten per 31 december vertrekt,Lieteke van Vugt Thijssen doet dat per 1 april 2012. Tenslotteverbind ik me voor het volle collegejaar aan wat inmiddels mijnhogeschool is geworden.”

Het CvB wil nu versneld tot prestatieafspraken komen met OCW,zodat men ook sneller de eigen mensen en omgeving duidelijkheid kangeven over de toekomstige opzet en aanpak. Over hoe deze nieuweopzet er uit moet gaan zien, sprak Terpstra eerder al uitvoerig metScienceGuide.

“In 2012 worden naar verwachting alle hogescholen uitgedaagd ommet de staatssecretaris prestatieafspraken te maken. Ik wil daarniet op wachten. De Zijlstra-agenda past perfect in onze ambitie omhet gewenste Inholland-profiel al voor het einde van dit jaarscherp te krijgen. Inholland zal dan ook onze inzet voor deprestatieafspraken sneller kenbaar maken aan de staatsecretaris. Zomaken we van de nood een deugd en van dat lelijke eendje eenprachtige zwaan! Wat mij betreft wordt Inholland een van dehogescholen die meewerkt aan de voorkant van het andere hogeronderwijs. Dat vraagt kwetsbaarheid van onze kant, we worden minderstoer.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK