Waardevol onderzoek loont

Nieuws | de redactie
16 september 2011 | Hoeveel kennisinstellingen doen écht aan valorisatie? Wat levert dat op? Met een nieuw volg-en-check-model van het Rathenau Instituut kunnen zij hun de valorisatie-inspanningen en opbrengsten systematisch meten. Alleen zo is ook serieus beleid daarop te voeren, immers.

Het Rathenau Instituut heeft samen met Technologiestichting STWen Technopolis een model ontwikkeld waarmee wetenschappelijkeorganisaties resultaten van hun valorisatiebeleid kunnen volgen enevalueren. Er bestaat breed belangstelling voor enovereenstemming over het belang van valorisatie. Maar dan….

Er is de facto weinig kennis over hoeveel kennisinstellingen,overheden en bedrijfsleven aan valorisatie doen en wat datoplevert. Met het nieuwe model kunnen organisaties systematischmonitoren hoe groot de valorisatie-inspanningen zijn en wat deopbrengsten zijn. 

Boterzacht? Allerminst

Inspanningen en resultaten zijn meestal niet zichtbaar injaarverslagen en rapportages. ‘Daardoor is het gemakkelijk om tezeggen dat er te weinig gevaloriseerd wordt en is het moeilijk goedbeleid te maken. Voor onderzoekers is het onduidelijk aan welkeverwachtingen ze moeten voldoen’, zegt Barend van der Meulen, hoofdScience System Assessment van het Rathenau Instituut.

In de Landelijke Commissie Valorisatie hebben de belangrijksteorganisaties op het gebied van onderzoek en innovatie afgesprokende valorisatie van onderzoek te verbeteren. Door valorisatie inalle aspecten van het onderzoeksbeleid op te nemen, kan het procesworden vergemakkelijkt. Op dit punt is nog veel te verbeteren.Inspanningen en opbrengsten van valorisatie worden nauwelijksbijgehouden. In personeelsbeleid speelt valorisatie nog nauwelijkseen rol. En bij evaluaties van onderzoek wordt nog nauwelijks opvalorisatie beoordeeld.

Startpunt voor de opdracht vanuit deLCV is dat één gouden indicator niet bestaat en dat achter iedergetal een verhaal zit. “Heeft meten dan wel zin? Wordt dan nietalles boterzacht? Allerminst,” schrijft de commissie onder leidingvan Aad Veenman.

“Getallen zijn hulpmiddelen, startpuntom met elkaar in gesprek te komen. En verschillen zijn er om uit teleggen. Een werkelijkheid die gereduceerd wordt tot indicatoren isarmoedig. Een werkelijkheid die wordt aangevuld met indicatoren isrijk en geeft heldere communicatie.

Een halve eeuw na de start van debibliometrie, presenteren wij dit rapport als kader voor hetspreken over kennisvalorisatie, de maatschappelijke en/ofeconomische waardecreatie uit wetenschappelijke kennis. Een nieuwstartpunt voor een nieuwe ontwikkeling.”

Valorisatiekaarten

Het rapport Waardevol – Indicatoren voor Valorisatiebiedt kennisinstellingen, financiers en gebruikers eengemeenschappelijk kader aan voor valorisatie. De methode werkt metvalorisatiekaarten waarmee organisaties systematisch kunnenmonitoren hoe groot de valorisatie-inspanningen zijn en wat deopbrengsten zijn.

 Het rapport geeft voorbeelden voor verschillendeorganisaties en voor verschillende disciplines. Het gebruik van devalorisatiekaarten zal helpen om het inzicht te vergroten in wat depublieke kennisinstellingen nu al doen aan valorisatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK