We hebben dat niet kunnen voorkomen

Nieuws | de redactie
9 september 2011 | Jan Anthonie Bruijn, hoogleraar LUMC, vertelt over zijn 9/11. “We hebben 9/11 als mensheid niet kunnen voorkomen en dat is tragisch. Dat geldt net zo goed voor Breivik in Noorwegen. Ook iemand bij wie de allofobie tot zo’n negatieve energie uitgroeit.”

We zaten in vergadering,  het onderwijsbestuur van hetLUMC. Terwijl we de agendapunten aan het afhandelen waren kwamprofessor Hoedemaeker binnen. Hij zei: “Er is iets ergs gebeurd, inAmerika. Een vliegtuig is neergestort op een wolkenkrabber.”Eerlijk gezegd gebeurde er vervolgens weinig. Een akeligevliegtuigramp, dat dachten we. De vergadering ging verder, deonderwerpen hebben we punt voor punt besproken.

Pas daarna, en helemaal thuis bij het kijken naar CNN drong totme door hoe onvoorstelbaar dit was. Vooral het beeld van dat tweedevliegtuig dat in de toren ramt…. “Die toren, daar stond ik ooitbovenop!” besef je ook ineens.

Het was al gauw duidelijk dat dit alles te maken heeft met declash of cultures, met de enorme schaalvergroting van de wereld,economisch en cultureel. De afgelopen eeuw zijn de kosten vancommunicatie en transport met 90% gedaald. Contact met wat ons’vreemd’ is, is een massaal verschijnsel geworden. Tegelijk zienanderen in de wereld hoe wij leven en zeggen tegen elkaar “waaromwij niet?” Mensen voelen zich achtergesteld en bedreigd.

In de menselijke natuur gaan de alarmlichten aan, mensen zien’het vreemde’ als ‘gevaar’, dat zit in de evolutie van onze soort.Dat keert zich tegen ons als we juist in onze technologische enculturele evolutie de massale ontmoeting met dat vreemde zobevorderen. Op 11 september zagen we de enorme negatieve energiedie zoiets kan opwekken. Want hoe kom je er bij om zoietsgruwelijks niet alleen te doen, maar ook dat te bedenken, teplannen jarenlang en in uitvoering te brengen?

We hebben dat als mensheid niet kunnen voorkomen en dat istragisch. Dat geldt net zo goed voor Breivik in Noorwegen. Ookiemand bij wie de allofobie tot zo’n negatieve energieuitgroeit.

We moeten kennis en welvaart exporteren en delen. We moetenbegrip en respect aanleren voor culturele verschillen. In hetonderwijs moeten we daarom zo vroeg mogelijk het omgaan met ‘hetvreemde’ leren. Internationalisering is vooral ook het ontwikkelenvan een open mind, voorbij onze oerangst. In ons onderwijs is ditthema nog te marginaal aan de orde.

Je ziet het ook bij de huidige discussie over de financieringvan buitenlandse studenten in ons hoger onderwijs. Vroeger leek hetnog ondenkbaar dat men in Groningen zou betalen voor de studie vaneen student uit Zeeland die in Amsterdam ging studeren. Nu moetenwe wennen aan het feit dat we in een Europese hoger onderwijsruimte leven, met een toenemende mobiliteit van studenten. Definanciering van die HO-ruimte zullen we ook meer en meergezamenlijk moeten gaan doen. Dat punt zet ik nu maar vast aan dehorizon.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK