Baltic Sea Award naar Twente

Nieuws | de redactie
25 oktober 2011 | Arjen Hoekstra (Universiteit Twente) heeft de prestigieuze Baltic Sea Award gewonnen voor zijn onderzoek naar de ‘water footprint’. Het is voor het eerst dat iemand van buiten de Oostzee regio de prijs wint. Deze ging eerder naar onder andere de president van Finland.

De uitreiking vond plaats in Gdansk tijdens de jaarlijkse topvan het Baltic Development Forum en het tweede jaarlijkse forumover de EU-strategie voor de Baltische zee regio. De Baltic SeaAward wordt afwisselend uitgereikt aan politici, ondernemers enwetenschappers. In de jury zat onder andere de minister-presidentvan Polen, Donald Tusk. Aan de onderscheiding is een geldbedraggekoppeld van 5000 euro.

De ‘water footprint’ van Hoekstra is een maat voor de druk vande mensheid op de wereldwijde watervoorraden. Hiermee kan het waterworden gemeten dat verbruikt wordt in bijvoorbeeld de landbouw,industrie en huishoudens. In februari dit jaar werd de Global WaterFootprint Standard gepubliceerd, waar Hoekstra hoofdauteur van is.De Footprint Standard is wereldwijd geaccepteerd en zorgt ervoordat de water footprint internationaal is te meten en in eengemeenschappelijke taal te begrijpen.

Baltische vervuiling

Hoewel professor Hoekstra de water footprint niet speciaal voorde Oostzee regio heeft ontwikkeld, zag de jury dit concept alsbuitengewoon en zeer interessant voor het gebied De Baltischestaten willen zich sterker profileren in de wereld, met name op hetgebied van duurzaamheid.

De Oostzee is een van de meest vervuilde wateren in de wereld.Dit komt voornamelijk door overmatig gebruik van nutriënten in delandbouw en onvoldoende behandeling van afvalwater in dehuishoudens en industrie. De rivieren voeren deze vervuiling naarde zee. De Baltic Sea Regio wil de water footprint gebruiken omdeze situatie te verbeteren.

Water Footprint Network

Professor Hoekstra is naast zijn functie van hoogleraar aan deUniversiteit Twente ook wetenschappelijk directeur van het WaterFootprint Network, een organisatie die is ontstaan door de enormewereldwijde belangstelling voor de water footprint. Het WaterFootprint Network heeft zo’n 180 partners, waaronder overheden,internationale instituten en het Wereld Natuurfonds. Meerinformatie over de water footprint is te vinden op www.waterfootprint.org.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK