Beloning voor kleinschaligheid

Nieuws | de redactie
24 oktober 2011 | HO-opleidingen kunnen een bijzondere onderscheiding krijgen van de NVAO voor ‘kleinschalig en intensief onderwijs’. Zo kunnen bijzondere, ook selectieve trajecten binnen HBO en WO meer specifiek beoordeeld worden op hun meest krachtige kenmerken.

In overleg met het HO-veld heeft de NVAO enkele punten in hetbetreffende toetsingskader aangescherpt. Publicatie hiervan vindtplaats wanneer de staatssecretaris het kader aan de Eerste enTweede Kamer heeft voorgelegd. De bewindsman had gevraagd om eendergelijk nieuw kader op grond van de wijziging van de WHW inverband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie vanstudenten en van de verhoging van het collegegeld.

Op grond van deze wetswijziging kunnen de instellingen studentenselecteren voor (programma’s binnen) opleidingen met kleinschalig,intensief en residentieel onderwijs en in combinatie daarmee eenhoger collegegeld vragen dan het wettelijk collegegeld voorreguliere opleidingen.  Het nu hiertoe in te voeren kader vooreen bijzonder kenmerk “kleinschalig en intensief onderwijs” wordtonderdeel van de beoordelingskaders ten behoeve van hetaccreditatiestelsel. Dit treedt hoogstwaarschijnlijk per  1januari 2012 in werking.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK