Data leren gebruiken

Nieuws | de redactie
4 oktober 2011 | Hoe leert een jonge researcher de omgang met data? Dat is een vak apart en juist bij deze groep is een cultuur van open data makkelijk aan te leren. Het ´Witboek Dataprofessionals in Nederland´ reikt bouwstenen aan HO en R&D daarvoor.

Juist jongere onderzoekers  zien de waarde vangroepsprestaties en het goed beheren van onderzoeksdata. Dit is debelangrijkste conclusie uit dit Witboek, geschreven door eenwerkgroep van het Onderzoeksdata Forum, opgericht doorSURFfoundation. Dit forum streeft naar verbeterd management van eneen betere toegang tot onderzoeksdata voor de wetenschap enmaatschappij.

Een nog ondergeschoven kindje

Onderzoekers dienen zich bewust te zijn van de waarde van hettoegankelijk maken, delen en waarderen van onderzoeksdata. Alleenzo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden diedata biedt voor de wetenschap. Op dit moment is databeheer echtereen ondergeschoven kindje in de huidige wetenschappelijkeopleidingen.

Het Witboek biedt aanbevelingen voor beleid opbasis van ervaringen uit de praktijk bij wetenschapsdisciplines vandrie instellingen. Bij NIOO-KNAW, TU Delft en Tilburg University isonderzocht hoe wetenschappers en ondersteuners in de praktijkomgaan met databeheer en wat nodig is voor een goed beheer vanonderzoeksdata.

Elke bachelor een intro

De belangrijkste aanbeveling is om in nagenoeg alle bacheloropleidingen een introductiecursus data-science te geven. In decursus dienen de recente ontwikkelingen rondom data-intensievewetenschap aan de orde te komen. Studenten moeten leren over goeddatabeheer en de benodigde vaardigheden en competenties opdoen.

Daarnaast dienen zij inzicht te krijgen in mogelijkespecialisaties. Het is ook van belang om minimaal éénmasteropleiding over data-science in Nederland te starten. Demaster biedt diepgaande kennis en vaardigheden die nodig zijn voorde ondersteuning van data-intensieve wetenschap.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK