Dure CvB feesten uit de mode

Nieuws | de redactie
4 oktober 2011 | Hoe laat een CvB zien, dat het de tering naar de nering zet in moeilijke tijden? Amerikaanse collegevoorzitters beknibbelen openlijk op hun inauguratiefeesten en andere festijnen.

Recent benoemde universitaire presidenten hebben gebroken met detraditie om bij hun aantreden een uitvoerig en uitbundig feest teorganiseren, waarmee heel de instelling, haar relaties en omgevinghet belang van de nieuwe persoon en de universiteit nog eens onderde neus gewreven wordt. De oude traditie van een ‘puriteinse’ingetogenheid, zoals die door de Pilgrim Fathers in Amerika isgeplant, heeft weer de overhand. 

Het valt waarnemers op, dat het usance is geworden omjuist ‘zuinige’ aantredeceremonies de voorkeur te geven. Datlaat immers meteen zien dat het de nieuwe aanvoerder menens is metsoberheid in beleid en uitgaven.

Niet hypocriet feesten

Ann Duffield, oprichter van een denktank voor HO-besturen,zegt bijvoorbeeld tegen Inside HigherEd: “People are muchmore aware of the fiscal implications of this type of activity Theydon’t want to come across as spending needed resources on a bigparty.” Matthew D. Shank, de nieuwe president van MarymountUniversity in Virginia, vertelt: “When we’re asking everyone at theuniversity to really consider how they’re spending money, it seemedhypocritical to have a huge celebration that results in money justbecoming vapor.”

Van oudsher waren de inaugurele festiviteiten vaak een week vanceremonies, seminars over allerlei onderwerpen en bijeenkomsten omte netwerken. Daarbij gebruikte de nieuwe president de gelegenheidom zijn of haar visie op de toekomst van de instelling en derelaties met alumni en omgeving te schetsen en zo de koers uit tezetten. President Shank laat het deze week bij een misviering opvrijdagavond en het reeds geplande diner voor de mecenassen vanzijn universiteit. De besparing gaat naar een beurzenfonds en hijverwacht dat de kosten zo met ongeveer $60.000 zijn besnoeid.

Feest liever in de toekomst

Bij de University of Connecticut ging men nog drastischer tewerk, zeker nu de begroting met ruim 2% ingekrompen moet worden.Van een driedaagse feest in 2007 à $175.000 stapte men nu over naareen lunch en receptie na de inauguratie, die niet meer dan $13.000hoefde te kosten. De nieuwe voorzitter, Susan Herbst, had toch alniet veel op met academische toeters en bellen, zo meldt men.

Adviseur Duffield Raadt toch aan om ook in moeilijke tijden nietdoor te schieten naar al te veel zuinigheid. “At these places thathave been struggling financially, cutting can be tiring andsometimes depressing work. You need a celebration every now andthen to get the people in the community inspired again. Aninauguration can do that if it’s done within the context of presentas well as the future.”

President Shank vindt niettemin, dat te veel van het goede deaandacht wel eens af kan leiden van ‘zorgen dat je beleid ook ingang gezet wordt.’ Hij verheugt zich eerder op een feestelijkgebeuren over enige tijd, zegt hij: “Five years from now if we’veachieved the goals that I’ve set out, then it’s time for a bigcelebration. I’ve always been somewhat wary of celebrating a newpresident who has done nothing to that point.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK