Eerlijke makelaar in klimaat

Nieuws | de redactie
4 oktober 2011 | Wat is er nu feitelijk, empirisch aan de hand? Wat zijn de klimaatdata, -analyses en -mythes? De KNAW bood ‘Klimaatverandering, wetenschap en debat’ aan de Kamerspecialisten in Den Haag aan. Voor u hier op ScienceGuide.

In de brochure van Akademieleden Henk Dijkstra,Louise Fresco, Henry Hooghiemstra, Hans Opschoor en Rudy Rabbingestaan de natuurwetenschappelijke ‘harde’ feiten over ons klimaat opeen rijtje en komen de controverses en onzekerheden in hetklimaatonderzoek aan de orde. Met deze brochure wil de KNAW, als’honest broker’ in kennis, een beeld geven van de stand van zakenbij klimaatverandering. De brochure gaat ook over wetenschapin het algemeen: hoe werkt zij, wie mogen er meedoen aan hetwetenschappelijk debat en onder welke voorwaarden?

Vertroebeling van grenzen

De afgelopen paar jaar is de klimaatverandering onderwerp vanbijzonder hevig debat geweest, zowel binnen als buiten dewetenschap. ‘Climategate’ en de ontdekking van fouten in hetrapport van het klimaatpanel IPCC hebben tot publieke verwarring enverontwaardiging geleid. De discussie raakte daarbij al snelvertroebeld en trok zich weinig meer aan van de grenzen tussenpolitiek, media en wetenschap.

Voor de meeste mensen is het haast onmogelijk om feiten enmeningen uit elkaar te houden. Ook de aard van de wetenschap zelfdraagt bij aan de verwarring, omdat een onderzoeker van nature zijneigen criticus is en een toename van wetenschappelijke kennis nietvanzelf tot een toename van zekerheid leidt.

De Akademie ziet het als haar taak om ook deniet-wetenschappelijk ingewijde in staat te stellen een oordeel tevormen over klimaatverandering. Wat weten wij, en hoe zeker zijn wedaarvan? Waar liggen de controverses en waarom zijn die er? DeAkademie vat in zeven stellingen over klimaatverandering samen overwelke zaken de wetenschap het eens is.  Aan de brochure hebbentientallen wetenschappers van binnen en buiten de KNAW een bijdragegeleverd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK