eScience in opmars

Nieuws | de redactie
31 oktober 2011 | De voorlopers van de kennisnaties zetten nadrukkelijk in op eScience. Dat bleek tijdens de conferentie van de Noordse landen in Helsinki. “Nordic biobanks are in a class of their own internationally, giving the Nordic countries unique opportunities for collaboration." Nederland haakt nu aan.

Ook Nederland zet een zwaartepunt bij deze ontwikkeling naar’enhanced science’ en vindt daarmee sneller aansluiting bij de ’top5 naties’ in kennis en innovatie. “The Netherlands eScience Centeris a unique initiative within the EU”, zei Frans de Bruïne van deEuropese Commissie in Helsinki.

“A Nordic or European research area cannot exist withouteInfrastructure,”aldus bijvoorbeeld Gudmund Høst, Special Adviserat the Research Council van Noorwegen. “Without EuropeaneInfrastructure, there can be no world-class eScience and therewill be less innovation and less economic growth,” voegde De Bruïnedaar aan toe.

Data flirten in plaats van delen

Over het Nederlandse initiatief werd onder meer vastgesteld:”the ‘science first’ approach of the Center – rather than atechnology focus – is unique and has the potential to reachtraditional scientists with eScience in a way that has notpreviously been possible.” Professor Carole Goble of the Universityof Manchester, benadrukte uit haar lange ervaring op dit terrein:”We have a new generation of social people and we have a newgeneration of tools. The social is more important than thetechnical, but the technical can revolutionise the social.”

Goble introduceeerde de term “data flirting” als alternatiefvoor “data sharing”. “Reuse is of key importance in eScience. Weare asking people to play nice and share, but there are no socialmodels for this.”

U leest hier het vraaggesprek van ScienceGuide met profJacob de Vlieg van het eScience Center in Amsterdam over deontwikkeling van dit thema in ons land en de samenwerking van NWOen Surf om dit een belangrijke impuls te geven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK