Extra stem per kind

Nieuws | de redactie
11 oktober 2011 | UM-rector in spe Luc Soete wil de vergrijzing wel zeer creatief aanpakken. “Geef ouders per niet-stemgerechtigd kind een extra stem. Doe je dat niet, dan lopen we het risico dat de snel aangroeiende groep van 65-plussers een vernieuwend beleid afremt.”

Bij de start van het parlementaire jaar in België en aan devooravond van een grote staatshervorming van het land komt deVlaamse topeconoom met een opmerkelijke extra hervorming van hetpolitiek bestel. “Door de vergrijzing zullen de 65-plussersgaandeweg 30 tot 40procent van de kiezers uitmaken. Omdat ouderemensen behoudsgezinder zijn, vormt dat een reële bedreiging vooreen innovatief beleid”, zegt Soete tegen ‘De Standaard’. “Als grootkiespubliek kunnen ze een politiek afdwingen die risico’sschuwt.”

Grotere greep van jongere generatie 

De aankomend rector in Maastricht noemt zijn voorstelom ouders per jong kind een extra-stem te geven “wel realistisch.Rekening houdend met het toenemend aantal nieuw-samengesteldegezinnen zou je dat kunnen opsplitsen tot een halve stem per ouderen per kind. Vroeg of laat zullen we hoe dan ook het te grotegewicht van de 65-plussers in het kiespubliek moeten compenseren.Het zou onrechtvaardig zijn dat de oudere generatie haar stempeldrukt op de toekomst van de jongere.”

“Ofwel moeten we dus de greep van de jongere generatie op hetbeleid vergroten, ofwel moeten we de ouderen ervan overtuigen datwe een dynamischer en innovatiever beleid nodig hebben. Dat ze nietalleen aan de beslommeringen van alledag mogen denken, maar ook aande uitdagingen voor de toekomst. De investeringen op langeretermijn, waar zij misschien de vruchten niet meer van plukken.Investeringen in nutsvoorzieningen, in de ontbrekende schakels vande transportsector, in de toevoer via havens, …”

Behoud van wat ze hebben

“Oudere kiezers zijn nu vooral begaan met het behoud van wat zehebben. Hun inkomen, hun koopkracht en de waarde van hun geld enhun woning. De meeste van die mensen hebben vrij veel spaartegoedenen ze zijn geobsedeerd door de gedachte dat daar geen inflatie opmag komen. Dat is gewoon een vaststelling.”

“Ze gaan er bovendien van uit dat ze recht hebben op debijdragen die ze in het verleden betaald hebben. En ze claimen datrecht ook voor de toekomst. Terwijl dat helemaal niet evident is,want de ouderen hebben die bijdragen geleverd in een periode vansterke economische groei. Terwijl het zeer waarschijnlijk is datdie vooruitgang de komende tien jaar stokt en we tevreden moetenzijn met een groei van nul tot één procent.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK