FOM-subsidie voor CSI onderzoek

Nieuws | de redactie
7 oktober 2011 | CSI in de polder. Stichting FOM heeft een valorisatiesubsidie toegekend aan prof. dr. Daniel Bonn. Bonn gaat zijn expertise in vloeistofdynamica inzetten om te onderzoeken wat de vorm van bloedspatten op een plaats delict zegt over de herkomst van het bloed.

Als er een misdaad is gepleegd moeten er zes vragen beantwoordworden: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? En hoe? De zogenaamdeBloodstain Pattern Analysis (BPA), die Bonn met zijn onderzoek wilverbeteren, heeft te maken met wat er gebeurd is en waar datprecies gebeurde. Wie het heeft gedaan, kan bijvoorbeeld onderzochtworden met behulp van DNA of vingerafdrukken.

Op dit moment wordt de oorsprong van het bloed berekend op basisvan een methode waarin de invloed van zwaartekracht enluchtweerstand geen niet worden meegerekend. Uit onderzoek van hetNederlands Forensisch Instituut (NFI) is gebleken dat deze methodekan leiden tot meetfouten van wel 44 centimeter. Dat is meer danhet hoogteverschil tussen een zittende en een staande persoon. Doordeze berekening meer accuraat te maken, wordt er meer richtinggegeven aan het onderzoek: gaat het bijvoorbeeld om moord ofzelfverdediging.

Positie slachtoffer berekenen

Om met behulp van software het pad van een bloeddruppel tereconstrueren, zijn drie gegevens nodig: de hoek waarin debloeddruppels op de muur komen, het volume van de druppels en desnelheid. De hoek is af te lezen uit de verhouding tussen debreedte en de lengte van de bloedspat. Dit wordt momenteel ook algedaan. Bonn gaat zich bezighouden met de andere twee variabelen.Hij doet dat aan de hand van fundamenteel onderzoek op het gebiedvan vloeistofdynamica.

Het project van Bonn kan op meerdere manieren bijdragen aan deBloodstain Pattern Analysis. Ten eerste komt het gebruik van hetsoftwareprogramma de objectiviteit van het onderzoek ten goede.Daarnaast kan de positie van het slachtoffer veel nauwkeurigerberekend worden en kan de plaats delict in 3D bekeken worden.

Doordat er nu meer variabelen berekend worden,  kunnenzowel naar boven als naar beneden gerichte bloedspattengeanalyseerd worden. De huidige methode is alleen geschikt voornaar boven gerichte spatten. Tot slot zal het onderzoek met dezesoftware veel minder tijd in beslag nemen. Daniell Bonn zal hetonderzoek gaan uitvoeren in samenwerking met Karla de Bruyn van hetNFI.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK