Fraude Stapel verbijstert commissie

Nieuws | de redactie
31 oktober 2011 | Meer dan dertig artikelen heeft Diederik Stapel geschreven op basis van frauduleuze data. De fraude is al sinds 2004 aan de gang, zo blijkt uit het rapport van de commissie-Levelt dat vandaag is aangeboden aan UvT-rector Eijlander. “De omvang van de fraude is verbijsterend.”

Uit het onderzoek dat de Universiteit van Tilburg lietuitvoeren door oud-KNAW President prof. dr. Pim Levelt blijkt datde datafabricage van Diederik Stapel al sinds 2004 aan de gang is. “De commissie is werkelijkin de ene verbazing na de andere gevallen tijdens het onderzoek.”Van dertig artikelen is inmiddels vastgesteld dat er valse datazijn gebruikt en bij meerdere andere artikelen zijn er nog ernstigevermoedens.

Stapel werkte alleen, maar schaadde velen

Volgens Levelt werkte Diederik Stapel volledig alleen aan zijnfrauduleuze dataverzameling. Door middel van machtsmisbruik enraffinement wist de voormalig Tilburgse professor zijn werkwijze zolang vol te houden zonder ontdekt te worden. Levelt benadruktederhalve de schade die de “nietsontziende manipulaties” van Stapelhebben aangericht bij met name co-auteurs en promovendi die Stapelonder zijn hoede had.

Hij sprak daarbij over de effecten op “jonge ambitieuzeonderzoekers die bij het begin van hun wetenschappelijke carrièremoeten ontdekken dat hun promotor hun heeft voorgelogen. Tendiepste in hun eer en carrière getroffen.” Volgens Levelt zijnslechts 7 van 21 promovendi-onderzoeken die Stapel begeleidde niettot stand gekomen met gekomen met door hem aangereikte data.

Data-archivering moet vastgelegd

In het rapport voor UvT-rector Philip Eijlander bleef ook deTilburgse universiteit niet vrij van kritiek. “Data-archiveringstond niet in zijn (Diederik Stapel, red.) woordenboek. Diearchiveringsregel dient ten spoedigste te worden vastgelegd inTilburg, en waarschijnlijk ook bij andere organisaties waar dit nogniet het geval is.” Wetenschappelijke publicaties, zo steldeLevelt, moeten ten alle tijde vermelden waar de ruwe data zichbevinden en hoe ze toegankelijk zijn gemaakt.

De verontwaardiging die is losgebarsten naar aanleiding van dezaak-Stapel, heeft volgens Levelt ernstige schade aangebracht aande universiteit, maar vooral aan de goede naam van coauteurs enpromovendi die betrokken zijn geweest bij het werk van Stapel. Hetrapport beveelt de UvT dan ook aan om aangifte te doen tegenDiederik Stapel wegen valsheid in geschrifte en oplichting.

Prof. Stapel reageerde inmiddels persoonlijk op conclusiesvan de commissie Levelt. Deze reactie leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK