Geen les via web

Nieuws | de redactie
10 oktober 2011 | Te volle aula? Dat kun je opvangen door de eerstejaarsstudent om de week weg te sturen en via het web colleges te laten volgen. De KU Leuven heeft dit plan moeten inslikken.

De KU wilde eerstejaarsstudenten communicatie-, politieke ensociale wetenschappen voor sommige vakken beurtelings wel en danniet naar colleges te laten komen. Wie de ene week niet mochtkomen, kon het college online kijken.

Gemakkelijkheidsoplossing

Het protest was luid. Inge Geerardyn, ondervoorzitster van deoverkoepelende studentenorganisatie Loko zei tegen ‘De Standaard:'” Zo’n weblecture mag een contactuur niet vervangen. Dit is eengemakkelijkheidsoplossing.” Studentenvereniging Politika zei: “Hetkan niet dat het recht op onderwijs ontzegd wordt aan studenten dieevenveel inschrijvingsgeld betaald hebben om lessen bij te wonenals studenten uit minder bevolkte richtingen of met grotereaula’s.”

Het plan is schielijk ingeslikt. Decaan Katlijn Malflietvertelt: “We hebben bijkomende lokalen ter beschikking gekregenwaardoor we de mogelijkheid hebben om de studenten allemaal in eenklassiek hoorcollege les te laten volgen.”

Video in plaats van internet

Bovendien gaat men nu videocollege geven. “Bij de studenten diede les via live streaming volgen, is een assistent aanwezig. Diemaakt interactie met de prof in de andere aula mogelijk,” aldusMalfliet. “Het grote verschil met weblectures is datvideoconferenties niet worden bewaard. De student moet aanwezigzijn als hij de les wil volgen en een vraag wil stellen.” Grommendleggen de studentenbonden zich daar nu bij neer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK