Gezond eten met Spongebob

Nieuws | de redactie
14 oktober 2011 | Obesitas bij kinderen is ook in Nederland een probleem. 14% van de jongens en 17% van de meisjes is te dik. Het Onderzoekscentrum Jeugd en Media (CCaM) van de UvA laat zien dat het inzetten van merkfiguren in marketing van gezond eten, de leefstijl van jonge kinderen kan bevorderen.

Merkfiguren als SpongeBob Squarepants en Dora the Explorerworden regelmatig ingezet om ongezonde voedingsmiddelen teverkopen, zo stelt het onderzoek van CcaM. Om te bepalen of dit ookandersom werkt heeft CcaM gekeken of een vergelijkbare invloed ookte bewerkstelligen is bij groente en fruit.

Aantrekkingskracht merkfiguren

Producten met merkfiguren hebben een enorme aantrekkingskrachtop kinderen. Meestal zijn dit bekende merkfiguren die kinderenkennen van televisie, zoals Dora en SpongeBob. Daarnaast ontwerpenfabrikanten zelf merkfiguren. Een voorbeeld van deze ‘onbekende’merkfiguren zijn de figuren op de verpakkingen van Kellogg’sCornflakes.

Uit eerder onderzoek weten was al bekend dat jonge kindereneerder kiezen voor koekjes of snoep waar een merkfiguur op staat.Uit onderzoek van CcaM blijkt nu dat merkfiguren er ook voor kunnenzorgen dat kinderen gezonde voedingsmiddelen aantrekkelijker gaanvinden en daardoor gezonder gaan eten.

Merkfiguur werkt ook bij fruit

Uit onderzoek met kinderen tussen de 4 en 6 waarin kinderenbananensnoep en echte bananen kregen blijkt dat het gebruik van eenmerkfiguur wel degelijk effect heeft. Als er geen merkfiguur op deverpakking van de echte bananen staat, vinden kinderen snoep veelaantrekkelijker dan fruit. Maar wanneer er wél een merkfiguur op deverpakking staat, vinden kinderen fruit ongeveer even lekker alssnoep.

In het onderzoek is tevens gebruik gemaakt van bestaande (Doraof Spongebob) en één verzonnen merkfiguur. Het maakt niet uit ofhet merkfiguur bekend of onbekend (een aap door ons ontworpen) is.De aap werkt even goed als een duurder televisiefiguur. Dat komtdoordat de combinatie aap en banaan vertrouwd aanvoelt. Dat is eenbelangrijk resultaat omdat zelfontworpen merkfiguren vaak goedkoperzijn dan bekende merkfiguren.

Jonge kinderen met overgewicht hebben vaak meteen een slechtestart. Zij krijgen eerder last van lichamelijke klachten alssuikerziekte, slaapproblemen en pijnlijke knieën. Ook worden zijvaker gepest vanwege hun overgewicht. De voorspelling is datwanneer er niets verandert aan deze situatie, het aantal kinderenmet overgewicht jaarlijks met 6% zal toenemen. Mogelijkheden om heteetpatroon van een kind ten gunste te beïnvloeden kunnen dan ookvan groot belang zijn voor de volksgezondheid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK