Groei HBO krijgt ineens tik

Nieuws | de redactie
31 oktober 2011 | Anders dan OCW voorrekende daalt de instroom in het HBO. Onverwacht zijn 3% minder studenten bij hogescholen binnen gekomen. Effect van overheidsmaatregelen is bij één doelgroep al merkbaar.

Het totaal aantal ingeschreven HBO-studenten stijgt dit jaar met± 1 %. Echter, het aantal eerstejaars daalt met ± 3 %. Denieuwe instroom is dus gekrompen ten opzichte van die van vorigjaar. De nieuwe cijfers blijken uit een recente peiling onderhogescholen, op basis van de verwerking van ± 80% van dedaadwerkelijke inschrijvingen. Uit de voor-aanmelding werd inseptember nog een groei verwacht van 0.7 % bij de eerstejaars.

Nog geen trendbreuk?

Deze cijfers wijzen volgens de HBO-raad “nu nog niet op eenechte trendbreuk.”  maar men noemt ze “wel onverwacht.”Het ministerie van OCW had voor dit studiejaar een groei verwachtvan 2,6 % voor heel het HBO en 0,4 % groei bij deeerstejaars. De werkelijke inschrijving blijkt nu dus iets achterte blijven bij die verwachting én bij de eerder bekend gemaaktevooraanmelding.

De huidige daling zou niet meer kunnen inhouden dan eencorrectie op de vorige twee jaar. Het is volgens de HBO-raadniettemin ook “denkbaar dat hierin effecten zichtbaar worden vannieuw overheidsbeleid, zoals de langstudeerdersmaatregel en hetstoppen met de bekostiging voor een tweede bachelor.”

Fors minder deeltijders

Dit raakt in het bijzonder namelijk de deeltijders, die in hetHBO een relatief grote groep vormen. Vooral studenten dievoorheen kozen voor deeltijdse opleidingen lijken door de genoemdeingrepen te worden ontmoedigd, zo merken de hogescholen nu. Datbleek eind augustus: toen waren er zo’n 10% mindervoor-aanmeldingen voor deeltijdstudies, met ruim 65.000 studentenvormen zij ongeveer 15% van het HBO


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK