HAN innoveert tegen paarse krokodil

Nieuws | de redactie
4 oktober 2011 | Innovatie door netwerken met ‘altruïsme, vertrouwen, redelijkheid en vrijgevigheid’ als basis. De HAN heeft al sinds 2007 een lector Innovatie in de Publieke Sector in de persoon van Frans Nauta en nu is de private sector aan de beurt. Dr. ing. Jan A. Jurriëns wordt op 13 oktober geïnstalleerd.

Productie en levering van goederen en diensten veranderen. Waarvroeger een bedrijf alle activiteiten en processen zelf uitvoerde,opereert met tegenwoordig in een (virtueel) netwerk van partners.Vanaf de jaren tachtig hebben bedrijven als Philips en IBM degesloten werkwijze ingeruild voor een open setting van ‘dingen doenmét andere bedrijven’, bijvoorbeeld.

Klantgericht, maar….

In de praktijk blijken doelen van samenwerkende partijen vaakniet met elkaar overeen te komen. Samenwerking is te vaak gebaseerdop macht. De sterkere klantgerichtheid blijkt vaak te botsen met de’paarse krokodil’-cultuur binnen veel organisaties.

Het Lectoraat Innovatie in de Private Sector brengt bedrijvenbijeen en ontwikkelt samen met hen kennis over succesvollesamenwerking bij innovaties. Strategische en organisatorischeaspecten spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook socialefactoren zoals vertrouwen zijn hierbij onderwerp van studie.Daarnaast kunnen social media nieuwe vormen van samenwerkingondersteunen.

Dr. ing. Jan A. Jurriëns is sinds 1 december 2010 als lectorverbonden aan de HAN. Daarnaast werkt hij als toezichthouder bijmaatschappelijke uitvoeringsorganisaties en geeft hij advies oversamenwerken. Op 13 oktober 2011 vindt in Nijmegen zijn intreeredeplaats waar onder meer ook CvB-lid Kristel Baele en AWT-voorzitterJoop Sistermans zullen spreken.

Programma intreerede, 13 oktober 2011

14.30uur            Ontvangst gasten

15.00uur            Welkomstwoord door drs. Jetty Schaap, directeur Faculteit Economieen Management

15.30uur            Intreerede door dr. ing. Jan A. Jurriëns, Lector Innovatie in dePrivate Sector

15.50uur            Installatie lector door drs. Kristel Baele, lid College van Bestuurvan de HAN

16.00uur            ‘Regionale samenwerking tussen kennisinstellingen en werkveld’ doordr. Joop F. Sistermans, lid van de commissie die het advies Veermaninzake de financiering van het hoger onderwijs uitgewerkt heeft,voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschap- enTechnologiebeleid  en voorzitter van de Raad vanCommissarissen van Brainport Development (Eindhoven)

16.25uur            ‘Samenwerking tussen kennisinstellingen’ door prof. dr. Rob E.C.M.van der Heijden, decaan van de faculteit Managementwetenschappenaan de Radboud Universiteit Nijmegen

16.50 uur           Intermezzo Social Comedia

17.15uur            Sluiting

17.30uur            Receptie

Locatie: Auditorium HAN Campus, Laan van Scheut 10, 6525 EMNijmegen

Kristel Baele en Joop Sistermans spreken ook op hetNationaal Hoger Onderwijs Congres. U kunt daar met hen indiscussie over profiel en toekomst van HBO en WO. Informatieover het Nationaal Hoger Onderwijs Congres (NHOC) dat op 29 en 30november in Rotterdam plaatsvindt, leest u hier. Aanmelden kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK