HBO gaat Europees onderzoek doen

Nieuws | de redactie
28 oktober 2011 | Vier Europese hogescholen gaan samenwerken in praktijkgericht onderwijs en onderzoek. Een Duitse, Finse en Spaanse HBO-instelling gaan met de HU internationaal lectorale research doen.

Partners zijn de Polytechnic University Valencia (UPV), HamburgUniversity of Applied Sciences (HAW Hamburg) en het Finse TurkuUniversity of Applied Sciences (TUAS). Hun Consortium on AppliedResearch and Professional Education (CARPE) is de eerstestrategische alliantie van een aantal Europese hbo-instellingen opdit terrein. Intensivering van samenwerking past in de ontwikkelingvan de partners naar internationalisering van hun onderwijs enonderzoek.

De partners willen kennisdeling en samenwerking in Europeseonderzoeksprogramma’s stimuleren, gezamenlijk onderwijsprogramma’sontwikkelen en onderling studenten en stafleden uitwisselen.Belangrijk uitgangspunt hierbij is de verbinding tussen onderwijs,onderzoek en bedrijven en organisaties, waardoor kennismaatschappelijke en economische waarde krijgt.

Tijdens hun startconferentie in Utrecht presenteren ruim 80onderzoekers en docenten van verschillende instellingen actueleonderzoek- en onderwijsprojecten op het gebied van duurzaamheid,ondernemerschap, sociale innovaties, gezondheid, engineering entoegepaste kunst.

Enkele voorbeelden van de projecten die hier zullen wordengepresenteerd zijn:

•            Radicale bouwexperimenten die bijdragen aan duurzaam bouwen (RogierLaterveer, HU);

•            Het SAGLIK-project onder Turkse migranten in Hamburg combineertfysieke en sociale gezondheidszorg (Joachim Westenhoefer,Hamburg);

•            HU, TUAS en HAW Hamburg zetten, samen met UNESCO, Centres ofEntrepeneurship op in Afrika (Leendert de Bell, HU);

•            Naomi Jacobs (MMU) laat de meerwaarde zien van interdisciplinairesamenwerking tussen nano-, bio- en informatietechnologie;

•            Christina Iranzo Reig (UPV) demonstreert door het vouwen van papiertot lampen hoe innovatie ontstaat. NB: Christina I. Reig geeft eenopenbare gastles op dinsdag 1 november op de Faculteit Natuur &Techniek;

•            Sari Vanhanen (TUAS): hoe kan samenwerking tussen politie ensociale professionals het integratievraagstuk daadwerkelijkondersteunen?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK