Hoe past valorisatie bij u?

Nieuws | de redactie
10 oktober 2011 | Is het valoriseren van kennis vanzelfsprekend voor onderzoekers? Het Rathenau Instituut heeft een zelftest ontwikkeld om wetenschappers te laten ontdekken hoe zij staan tegenover het toepasbaar maken van kennis.

“Valoriseren is nu te veel gefocust op beleidsvisies,strategienota’s en prestatieafspraken”, stelt Barend van derMeulen, Hoofd Science System Assessment bij het Rathenau Instituut.”Dit terwijl wetenschappers bij de universteit de smaak vanvalorisatie al lang te pakken hebben. Zij werken graag mee om hunkennis relevant te maken”. 

30 vragen in 10 minuten

De Relevantiewijzer van Rathenau laat onderzoekers aan de handvan 30 vragen in  tien minuten ontdekken wat voor’valorisatietype’ ze zijn. Zo wordt zichtbaar gemaakt waar despecifieke valorisatie-kansen liggen en welke valorisatie-domeinenhet meest passen bij de persoon.

In de 30 vragen komt onder meer de belangstelling voor hetschrijven van opinieartikelen, deelnemen aan leven-lang-lerenprogramma’s en het adviseren van R&D-gerelateerde projectendoor wetenschappers aan bod. Zo luidt één van de vragen:

Je doet een ontdekking waar je een commercieel product opzou kunnen baseren. Hoe reageer je?

A.) Misschien zou ik een patent moeten aanvragen, maar ikweet niet welke stappen ik zou moeten nemen.

B.) Wauw! Ik wil graag een patent aanvragen en maak meteeneen afspraak met de persoon binnen onze organisatie die me daarbijkan helpen.

C.) Niks. Als wetenschapper voel ik me niet geroepen omkennis te “vermarkten”.

De volledige Relevantiewijzer is hier te doen.

Het Rathenau Instituut nam niet alleen het initiatiefvoor ‘de Relevantiewijzer’. Het initieert ook hetbijzondere evenement ‘De Valorisatieparade’ en zorgde voor depublicatie van het rapport Waardevol. Allemaal tools om het hogeronderwijs en voor onderzoekers om vooral ook zélf tevaloriseren. De Relevantiewijzer is ontwikkeld door het RathenauInstituut met medewerking van De Jonge Akademie.

De Valorisatieparade vindt plaats op 1 november in Utrecht. Eenmiddag voor wetenschappers over de vele manieren om kennis enonderzoek te valoriseren. Met een cursus wetenschapsjournalistiek,een waarzegger, een sneldichter, echte wetenschappers en nogveel meer. Het Rathenau Instituut organiseert ook deze dag insamenwerking met De Jonge Akademie. Aanmelden kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK