Imago buurtbarbecue onterecht

Nieuws | de redactie
10 oktober 2011 | Bewonersinitiatieven zijn dé manier om buurten vooruit te helpen. Een imago van geldverspillende buurtbarbecues is dan ook onterecht. Dat concludeert Evelien Tonkens van de UvA. “De meeste initiatieven zijn geen doelloos pretpakket, maar tastbare bijdragen aan de kwaliteit van leven.”

Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap, die hetonderzoek uitvoerder samen met postdoc Imrat Verhoeven,presenteerde het onderzoek afgelopen week aan de Amsterdamsewethouder van Wonen en Wijken Fred Ossel. “De initiatiefnemers doendit niet voor hun eigen plezier maar om problemen op te lossen waarze in hun buurt tegenaan lopen”, stelt Tonkens.

De onderzoekers concluderen dat bewonersinitiatieven een zegenzijn voor de buurt. Zo worden veel nieuwe groepen bewoners bereikt.De meerderheid van de initiatiefnemers is vrouw (61%), bijna dehelft onder de vijftig (48%), heeft de helft lager of middelbaaronderwijs gevolgd (50%) en heeft een derde van de deelnemers eenlaag inkomen. 40% procent van de initiatiefnemers is een nieuweNederlander.

Positivisme kweken

“Het merendeel van de initiatieven leidt tot een zichtbareverbetering in de buurt waar de bewoners ook écht op zitten tewachten”, aldus Imrat Verhoeven. “Tweederde van de deelnemers heeftbeter geleerd om te organiseren, heeft meer empathie en iskritischer op zichzelf. Ook oordeelt nog eens tweederde van dedeelnemers positiever over andere buurtbewoners en over deoverheid. “Het is fascinerend dat een simpele methodiek voorwijkopbouw dat teweeg kan brengen”, aldus Verhoeven.

Dat de bewonersinitiatieven het desondanks zwaar hebben, ligtvolgens Tonkens aan de oogkleppen van de politiek. Evelien Tonkens:”Linkse politici willen alleen geld uitgeven aansociaal-economische verbetering via onderwijs en banen. Rechtsepolitici willen alleen bezuinigen vanuit de overtuiging dat burgerspas actief worden als de overheid zich terugtrekt. Niemand zal erdan ook rouwig om zijn als geld voor bewonersinitiatieven sneuvelt.Terwijl het juist deze initiatieven zijn die de buurt verbeteren enmensen in staat stellen om hun eigen verantwoordelijkheid tenemen.”

Tonkens pleit er dan ook voor dat de bewonersinitiatieven en debegeleiding hiervan behouden blijven voor de wijken. “Het werktbeter dan verwacht, er is dus geen reden om te stoppen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK