Kind leert van online maatje

Nieuws | de redactie
25 oktober 2011 | Een online computermaatje dat continu bezig is de aandacht vast te houden. Alleen met behulp van zo’n ‘partner’ is educatieve software echt nuttig voor jonge kinderen, stelt de Leidse promovenda Carienke Kegel. Het maatje is vooral essentieel voor kinderen met aandachtsproblemen.

Kegel komt de conclusies op basis van een experiment met ruim300 kleuters. Met het online computermaatje overtreffen deprestaties van kinderen met een verhoogd risico opaandachtsproblemen die van leeftijdsgenootjes zonderaandachtsproblemen.

Van de 300 kleuters die Kegel onderzocht, kreeg de helft 15weken lang een computertraining aangeboden om foneembewustzijn, éénvan de belangrijkste voorlopers op lezen, te oefenen. Kinderen dietijdens het spelen van de spelletjes hulp kregen van een onlinecomputermaatje bij het oplossen van de spellen, presteerdenna  afloop veel beter dan de groep zonder feedback.

Zonder het computermaatje scoorden kinderen op hetzelfde niveauals een controlegroep. Als feedback vervalt, lokt het programmawillekeurig klikgedrag uit en geeft het geen extra impus aan deontwikkeling van foneembewustzijn.

Nog opmerkelijker zijn de resultaten voor genetische factoren.Door verminderde efficiëntie van de dopaminehuishouding lopendragers van de lange variant van het DRD4 gen (7-repeat) eenverhoogd risico op aandachtsproblemen en impulsiviteit. Ze krijgendan ook vaker de diagnose ADHD. Het computerprogramma met feedbackwas vooral effectief in deze risicogroep.

De andere kinderen leerden evenveel van het normale curriculum.Kortom, met een computerprogramma dat optimaal afgestemd is op hunleermogelijkheden beschikken kinderen met het risicogen over eenonvermoed leerpotentieel en excelleren ze zelfs. Kegel promoveerdeafgelopen week aan de Universiteit Leiden op het onderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK