Malariamug vangen op zonne-energie

Nieuws | de redactie
21 oktober 2011 | Met een nieuwe, gifvrije aanpak van de bestrijding van malaria hopen WUR-onderzoekers in een vandaag gestart onderzoeksproject niet alleen malaria in Afrika lokaal uit te bannen, maar tevens de plaatselijke bevolking van zonne-energie te voorzien.

Onderzoekers van Wageningen University, onderdeel van WageningenUR, willen het eiland Rusinga in het Victoriameer malariavrij temaken. De isolatie van het Keniaanse eiland beperkt beïnvloedingvan buiten. In het zogeheten Solarmal-project plaatst het teammuggenvallen die de malariamuggen weglokken van de woningen van deplaatselijke bevolking.

Geen insecticiden meer

Het project , dat tot stand is gekomen dankzij een gift van deCOmON stichting aan het Wageningen Universiteitsfonds, vindt plaatsin samenwerking met de lokale gemeenschap, die naderhand de teugelszelf in handen neemt om malaria blijvend weg te houden.

De muggenvallen worden buiten aan en nabij woningen van dedertigduizend inwoners op het eiland van rond de tien bij vijftienkilometer opgehangen. De vallen bevatten ‘mensengeuren‘ die de muggen aantrekken en zovoorkomen dat ze naar binnen vliegen. Eenmaal in de val worden deinsecten gedood door uitdroging. Hierdoor zijn insecticidenoverbodig.

De stroomvoorziening voor de ventilatoren van de vallen isafkomstig van een zonnepaneel op het dak, dat niet alleen dewerking van de vallen garandeert, maar ook het gezin van licht eneen oplaadpunt voor mobiele telefoons voorziet. Bewoners diedesondanks door malaria worden getroffen kunnen rekenen op adequatemedische bijstand door de plaatselijke gezondheidsdienst, die deeluitmaakt van het project.

Model voor Afrika

Op deze manier moet malaria van het eiland Rusinga in vijf jaarverdreven worden. Het project staat in zijn opzet model voor deaanpak elders in Afrika.

De insecticideloze aanpak  biedt verweer tegen detoenemende resistentie van malariamuggen tegen de chemischemiddelen, waarmee klamboes en interieurs worden bespoten. Decombinatie met energievoorziening verhoogt bovendien de kwaliteitvan het bestaan van de dorpsbewoners.

Bovenal is deze methode een effectieve aanvulling op desuccesvolle bestrijdingsstrategie van deWereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar Roll Back MalariaStrategy.

Met de introductie van met insecticide geïmpregneerde klamboes,vroegtijdige diagnose en behandelingen wist de WHO het aantalmalariagevallen afgelopen decennium tot staan te brengen of zelfsterug te dringen na een lange periode van toename, vooral inAfrika.

Nog steeds veel sterfgevallen

Het Solarmal-project staat onder leiding van prof. dr. WillemTakken, hoogleraar Medische en veterinaire entomologie aanWageningen University. Hij werkt samen met de lokalegezondheidsdienst en met het International Centre of InsectPhysiology and Ecology (ICIPE).

Zowel Wageningse studenten als Keniaanse studenten nemen aan hetproject deel. Eerder analyseerde de groep van Takken menselijkegeurstoffen, zoals de componenten van zweetlucht, waaropmalariamuggen navigeren om een slachtoffer te vinden.

De WHO meldde deze week dat het aantal malariagevallenwereldwijd afgelopen decennium licht is gedaald naar nog altijd 225miljoen en 781 duizend overlijdens, veelal kinderen, in 2009. Circa2,5 miljoen mensen raken jaarlijks besmet met de parasiet, diebesmette malariamuggen via een prik van de ene op de andere mensdoorgeven.

De jaarlijkse kosten voor Afrika, waar malaria zich het hevigstvoordoet, bedragen ca. 8,7 miljard euro, vooral door verlies vanarbeidskracht van bijvoorbeeld boeren en bestedingsruimten vanhuishoudens. Bovendien werken de Afrikaanse landbouwmethoden vaakhet voorkomen van broedplaatsen voor muggen in de hand.

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK