Meer geld voor nieuwe docenten

Nieuws | de redactie
4 oktober 2011 | OCW steekt €3,5 miljoen extra in de toestroom van zij-instromers naar het onderwijs. De investering hierin wordt zo bijna verdubbeld, omdat meer nieuwe aanmeldingen worden verwacht.

Staatssecretaris Zijlstra verwacht een toename naar ongeveer 400mensen die van buiten de sector naar een baan als docent willenoverstappen. Het budget voor zij-instromers wordt gebruikt om zulkemensen te kunnen aanstellen, te begeleiden en op te leiden. Zeworden geacht om binnen twee jaar hun bevoegdheid te halen.

Met de nieuwe financiële impuls gaat het budget voor destimulering van de zij-instroom omhoog van €4 naar 57,5 miljoen.Deze stap spruit voort uit de projecties van de vraag naar,(nieuwe) tekorten aan en aanbod van docenten in de meest recentebeleidsnotitie van OCW over dit thema, Werken in het Ondewijs2012.

“We zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren om deverwachte tekorten zo klein mogelijk te houden en te zorgen voorgenoeg en hoog opgeleide leraren. Scholen moeten een aantrekkelijkeen professionele leeromgeving zijn, waar leraren graag willenwerken”, aldus Zijlstra. “In het voortgezet onderwijs loopt hetlerarentekort door de vergrijzing en een toenemend leerlingaantalde komende jaren op tot zo’n 4.000 leraren in 2015. Na 2016 neemthet tekort af en in 2020 ontstaat naar verwachting een evenwicht invraag en aanbod.”

De volledige nota ‘Werken in het Onderwijs 2012’ leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK