Meer kansen voor jonge ondernemers

Nieuws | de redactie
6 oktober 2011 | Om ondernemerschap te stimuleren mogen laatstejaars studenten met een eigen bedrijf, hun winst na afstuderen behouden. Dat maken Zijlstra en Verhagen vandaag bekend. Ook komt €15 miljoen ter beschikking om onderwijs en ondernemerschap samen te brengen.

“Ondernemerschap is niet altijd makkelijk. Het vraagtcreativiteit, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen. Je kunt dieeigenschapen niet vroeg genoeg leren”, beargumenteertEL&I-minister Verhagen de keuze om studenten meer ruimte totondernemerschap tijdens de studie te bieden.

Voorheen was het altijd zo dat studenten die meer dan €13,000verdienden, het recht op studiefinanciering verloren. Het huidigekabinet ziet deze maatregel als een ontmoediging totondernemerschap en schrapt deze nu voor studenten die in hunlaatste jaar van studie zijn aanbeland.

Met name voor de creatieve industrie en de kunsten lijkt dezewetswijziging lucratief, zo liet het rapport-Dijkgraaf uit 2010 al zien. In geen enkelesector van het hoger onderwijs starten studenten zoveel eigenbedrijven als juist daar.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra laat weten een klimaat te willencreëren waarin ondernemerschap wordt aangemoedigd en niet stuit oppraktische belemmeringen. “Ondernemerschap onder studenten verdientaanmoediging. De huidige regels werken ontmoedigend. Hoog tij dusom er een eind aan te maken.”

Naar schatting zullen ruim 1.100 jonge ondernemers directprofiteren van de versoepeling van de regels. Daarnaast wordt er€15 miljoen vrijgemaakt om kennisinstellingen te stimuleren in hetonderwijsaanbod aandacht te besteden aan ondernemerschap.

Met het geld kunnen Universiteiten en Hogescholen in Groningen,Nijmegen en Rotterdam colleges aanbieden om het starten van eenbedrijf te promoten, of onderzoekers bij te staan hunwetenschappelijke kennis om te zetten in patenten vooraantrekkelijke diensten en producten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK