Onderzoekdata niet achter slot en grendel

Nieuws | de redactie
14 oktober 2011 | Veel wetenschappelijk onderzoek wordt mede gefinancierd door private partijen. Om onderzoekdata bij hen niet achter slot en grendel te laten verdwijnen, moet er eenduidigheid komen, aldus SURFfoundation en STW in hun project ‘Data in publiek-private projecten’.

Omdat publieke en private financiers vaak samen onderzoekfinancieren spelen er vaak zaken als octrooiaanvragen, commerciëlebelangen, en het beschermen van persoonsgegevens. Eenduidig beleidten aanzien van de omstandigheden en de periode van geheimhoudingzijn met name voor de publieke subsidieverstekkers van belang, zoblijkt uit het onderzoek van SURFfoundation en STW. In het project is specifiek gelet op de afweging vanbelangen van partijen in publiek-private projecten. Uit het projectzijn twee rapporten met inventarisaties en aanbevelingengekomen.

Data delen moet gemeengoed worden

Het rapport ‘Huidige implementaties’ biedt een overzichtvan de huidige oplossingen voor het publiceren van onderzoeksdata.Deze oplossingen omvatten datacollecties georganiseerd indatacentra rond disciplinaire of thematischeonderzoeksactiviteiten, data-archieven gericht op opslag enhergebruik van onderzoekdata en datacollecties georganiseerd rondwetenschappelijke tijdschriften.

Tevens zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen en nationale eninternationale initiatieven beschreven. Voor het rapport zijninterviews afgenomen bij betrokkenen van universiteiten,kennisinstellingen, uitgevers en bedrijven.

De gepresenteerde aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers zijn gebaseerd op een inventarisatie van de huidige oplossingen, denieuwe ontwikkelingen en initiatieven, en de analyse van degehouden interviews. . De belangrijkste les is om rekening tehouden met wat al gebruikelijk is in de bewuste discipline. Als hetdelen van data in die wetenschapstak niet gemeengoed is, dient ditte worden gestimuleerd.

Open Acces-beleid voorop

Het tweede opgeleverde rapport ‘Juridische inventarisatie’ geeft inzicht in despanningen die kunnen ontstaan in situaties waarbij een privatepartij is betrokken als cofinancier of als leverancier vaninformatie.  In deze gevallen moeten de betrokken partijen eenduidelijke evenwichtige regeling treffen, waarbij niet alleen debelangen van de private partij worden meegewogen maar ook hetuitgangspunt van het Open Access-beleid vooropstaat.

Dit rapport biedt verder aanbevelingen hoe deonderzoeksfinanciers duidelijke afspraken kunnen maken over debeschikbaarheid van onderzoekdata. Dat kan onder meer doorgedragscodes op te stellen met onderzoekers en duidelijke afsprakente maken in de voorwaarden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK