Open Access must voor concurrentiepositie

Nieuws | de redactie
24 oktober 2011 | Eurocommissaris Neelie Kroes heeft vandaag het startschot gegeven voor de Nederlandse bijdrage aan de internationale Open Access week. Zij stelt dat open toegang tot onderzoeksresultaten en –data geen luxe is, maar een must voor Nederland en Europa om internationaal te kunnen concurreren.

Ieder jaar wordt internationaal extra aandacht gevraagd voorOpen Access. In Nederland gebeurt dit bij veel hogeronderwijsinstellingen met het programma Open 2011, van 24oktober tot 4 november. Eurocommissaris Kroes: “Ik ben ergtrots op de vele activiteiten die in Nederland plaatsvinden om OpenAccess te realiseren.” SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie vanhoger onderwijs en onderzoek, coördineert het nationale programmavoor Open 2011.

Onderzoek én onderwijs

Tijdens Open 2011 staat dit jaar in Nederland niet alleen deopen toegang tot onderzoek, maar ook onderwijs centraal. Toegangtot kennis, informatie en data is essentieel voor hoger onderwijsen onderzoek, het gebruik ervan de basis voor kennisoverdracht enkennisontwikkeling. Onderzoek dat met belastinggeld is betaald,moet toegankelijk zijn en efficiënt worden gebruikt. Waar mogelijkmoet hergebruik mogelijk zijn. Dit wordt onderschreven doororganisaties als NWO, KNAW en alle hoger onderwijsinstellingen.

Het open beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal biedtuniversiteiten en hogescholen bovendien de kans wereldwijd te tonenwat zij in huis hebben, en daarmee getalenteerde studenten enwetenschappers aan te trekken. Ook maakt Open Accesskwaliteitsverbetering van de leermaterialen mogelijk.

Activiteiten

Na het startschot van Eurocommissaris Kroes zal de komende tweeweken iedere dag iemand uit het hoger onderwijs het belang vanopen voor het hoger onderwijs en onderzoek onderstrepen ineen filmpje dat u hier vindt

Instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek organiserenlezingen, seminars en andere activiteiten voor onderzoekers,docenten, studenten en/of medewerkers van media- enbibliotheken.

Hoger onderwijsinstellingen over de hele wereld organiserenactiviteiten om de bekendheid en bewustwording rondom Open Accesstot wetenschappelijke informatie te bevorderen. Vorig jaar warenruim 900 instellingen in 94 landen actief.

Meer informatie over Open 11 vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK