Opleidingsschool de nieuwe norm?

Nieuws | de redactie
7 oktober 2011 | Kritiek op het niveau van het HBO is niet zeldzaam. Is in dat verband de opleidingsschool de nieuwe norm voor lerarenopleidingen? Op 9 november tijdens het derde debat 'Meesterschap' op Windesheim in Almere debatteren docenten, studenten en politici hierover.

De ontwikkeling van opleidingsscholen in Nederland is in vollegang. Steeds meer lerarenopleidingen en scholen in het basis-,voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs kiezen voor eenvergaande samenwerkingsrelatie, waarin het opleiden en (blijvend)professionaliseren van leraren het gezamenlijke doel is.

Onlangs maakte staatssecretaris Zijlstra kennis met het fenomeen(academische) opleidingsschool en werd enthousiast over de wijzewaarop daar leraren worden opgeleid. Hij bevestigde zijnenthousiasme daarna in de nota ‘Leraar 2020, een krachtig beroep!’,waarin hij de potentie van de opleidingsschool nog eensonderstreept.

In de nota pleit hij meermalen voor een versterkte samenwerkingtussen scholen en lerarenopleidingen. Hij ziet de opleidingsschooldaarbij als een krachtig instrument om het leren enprofessionaliseren van leraren vorm te geven.

Debat

Het onderwijsdebat dat de 5 samenwerkende educatieve faculteitenop 9 november a.s. van 15.30 tot 18.00 uur organiseren bijWindesheim Flevoland in Almere past in deze ontwikkelingen. Ditdebat staat geheel in het teken van het partnerschap tussen scholenen lerarenopleidingen. Het is het 3e debat in de reeksMeesterschapdebatten.

Programma

Het debat is opgebouwd aan de hand van 3 thema’s:

-Opleidingsschool als nieuwe norm voor leren en opleiden vanleraren

-Beoordeling van de kwaliteit van samen opleiden

-Sterk HRM-beleid als voorwaarde voor duurzaam partnerschap inleren en opleiden

Ieder thema wordt ingeleid door een kort vraaggesprek met tweebetrokkenen (studenten, docenten, opleiders, bestuurders enschoolleiders). Bovendien nemen de Tweede Kamerleden Boris van derHam, Anne-Wil Lucas, Jack Biskop, Tanja Jadnanansing en CarolaSchouten, onder voorbehoud van kamerverplichtingen, deel aan hetdebat. Na het inleidend gesprek wordt het debat voortgezet met dezaal.

Het verslag van het eerste Meesterschap debat van een jaargeleden, met de nieuwe HO-woordvoerders uit de Tweede Kamer, leestu hier. Dat van het tweede Meesterschap debatover HBO en Kennisdeling leest u hier.

Aanmelden

Het derde Meesterschap debat vindt plaats op woensdag 9 novembervan 15.30 – 18.00 uur bij Windesheim Flevoland, Hospitaaldreef 5 inAlmere. Aanmelden kan tot 2 november hier. Het aantal plaatsen is beperkt, wees erdus snel bij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK