Opnieuw succes in Europa

Nieuws | de redactie
17 oktober 2011 | De Starting Grants van de European Research Council zijn weer verdeeld. “We halen er meer geld uit dan we erin stoppen,” stelt Halbe Zijlstra vast. In totaal gaat er €70 miljoen naar 47 Nederlandse onderzoekers. Nederland staat zo op 4, direct achter de grote EU-staten.

Met 47 succesvolle onderzoeksaanvragen bevindt Nederland zich opeen vierde plaats achter het Verenigd Koninkrijk, Duitsland enFrankrijk. Vorig jaar was Nederland nog vijfde. StaatssecretarisZijlstra toont zich tevreden met het resultaat. “Ons land doet hetbijzonder goed in het Kaderprogramma: we halen er meer geld uit danwe erin stoppen. Maar in de ERC doen we het nóg beter, en datonderstreept de hoge kwaliteit van de onderzoekers die in Nederlandzijn waar we heel trots op mogen zijn.”

Met een ERC Starting Grant krijgen excellente onderzoekers dierecent (tot 12 jaar geleden) zijn gepromoveerd de financiëlearmslag om een eigen onderzoekslijn op te zetten. Van de 47gehonoreerde voorstellen zijn er 14 onderzoekers in delevenswetenschappen, 17 in de natuurkunde, technische- enaardwetenschappen en 16 in de sociale- en menswetenschappen.

Bijles van Onno Ruding

Oud-minister van Financiën Onno Ruding heeftrecent het achterliggende patroon hierbij al eens voorgerekend voor ons land. “IedereNederlander verdient een dertiende maand dankzij de interne marktvan de EU: per Nederlander – dus niet louter de Nederlandseoverheid! – kost de EU €268, maar levert zij €1500 tot €2000 per jaar op.”

En de Nederlander kan nog veel meer profiteren als premier Ruttec.s. zouden snappen hoe Europa werkt, zo doceerde Ruding ditvoorjaar op een conferentie voor de CDA-top. Bij de grootsteEU-posten – landbouw en cohesiefondsen –  “ontvangt Nederlandimmers weinig. Het is navrant dat tot de medeondertekenaars van debrief van de vijf regeringsleiders (waaronder premier Rutte) vandecember 2010 – met de eis van beperking van de EU-uitgaven -landen als Frankrijk en Duitsland behoren die nu juist de omvangvan de landbouw- en cohesie-uitgaven te willen beschermen.”

Zou de eis zijn geweest, dat de EU-uitgaven niet slechtsbevroren werden, maar vooral herschikt, dan had Nederland daar echtiets aan gehad. Want bij de onderzoek-, innovatie- enkennisinvesteringen scoren onze instellingen altijd duidelijkbovengemiddeld. De ERC laat dat nu opnieuw zien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK