Rijk investeert in gladder scheren

Nieuws | de redactie
17 oktober 2011 | De UMC St Radboud heeft een methode ontwikkeld om met behulp van licht heel gedetailleerd de huid te bekijken. Het effect van scheren, maar ook van een sliding kan hiermee vastgesteld worden. Rijk, provincies en bedrijfsleven investeren samen €7 miljoen in verdere valorisatie.

“Problemen met de huid kun je al vaak aan de buitenkantvaststellen”, vertelt Rianne Gerritsen, dermatoloog in het UMC StRadboud. “Maar soms moet je dieper kijken en is een biopt nodig,waarbij je een stukje huid wegneemt voor onderzoek. Het liefst zouje dergelijk onderzoek doen zónder zo’n invasieve ingreep.” Hetproject ‘Skin Comfort’ is bezig met de ontwikkeling van zo’nmethode.

Transparante huid

Met behulp van laserlicht kan tot ongeveer een halve millimeterdiep in de huid worden gekeken. “We gebruiken daarvoor eenconfocale microscoop die laserlicht uitzendt”, legt onderzoekerPiet van Erp uit. “Dat licht dringt de huid binnen en wordt vooreen deel teruggekaatst. Zo krijgen we alle belangrijke onderdelenvan de huid in beeld, zoals bloedvaatjes en de diverse cellagen.Zelfs afzonderlijke cellen kunnen we waarnemen en onderzoeken.”

Aanvankelijk was niet duidelijk wat er precies op de beelden vande huid te zien is. Gaat het om een huidcel of een afweercel? Jarenvan vergelijkingen tussen biopten en beelden van de confocalemicroscoop hebben geleid tot een steeds beter begrip van debeelden. “Dit betekent dat we de kennis en kunde in huis hebben omvan buitenaf in de huid te kijken. De huid is ’transparant’geworden” , aldus Van Erp.

Goed nieuws voor patiënten

Het project ‘Skin Comfort’ betekent goed nieuws voor patiënten.Met de nieuwe onderzoeksmethode kan veel makkelijker eenuitgebreide diagnose uitgevoerd worden op patiënten methuidaandoeningen. “Van alle plekken die misschien het begin van eentumor bevatten, kun je moeilijk een biopt nemen”, vertelt RianneGerritsen. Het ‘Skin Comfort’- project zal zich dan ook snel gaanrichten op manieren om de nieuwe methode effectief in te zetten inde patiëntenzorg.

Voor het bedrijfsleven liggen er daarnaast ook mogelijkheden inhet project. Vandaar dat een consortium van UMC St Radboud,Philips, TenCate en andere bedrijfspartners een subsidie van €3miljoen hebben ontvangen van het Rijk en de provincies Overijsselen Gelderland. De bedrijven zelf investeren €4 miljoen in verdereontwikkeling.

Zo kan de nieuwe onderzoekstechniek sterk bijdragen aan deverdere ontwikkeling van bijvoorbeeld huidvriendelijk kunstgras enbetere scheerapparaten. Piet van Erp: “Nu huid snel, betrouwbaar enniet-invasief in beeld is te brengen, kunnen we beter vaststellenwat bijvoorbeeld het effect is van een sliding op kunstgras. Gaangebruikte materialen irriteren of roepen ze misschien eenallergische reactie op? Dit kunnen we nu objectief aantonen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK