Schoenontwerper HBO-docent

Nieuws | de redactie
13 oktober 2011 | Schoenenontwerper Floris van Bommel wordt gastdocent bij de Fontys Academy for Creative Industries bij een nieuwe hbo-opleiding: International Lifestyle Studies.

Hij is als gastdocent gevraagd “vanwege zijn kennis van trendsop het gebied van mode en vanwege zijn creativiteit om op basisdaarvan eigenzinnige schoenmode-concepten te ontwikkelen,” meldt dehogeschool. Zijn kennis en inzichten zal hij delen metLifestyle-studenten, die een nieuwe opleiding in die richtingvolgen.

In deze opleiding gaan studenten zich verdiepen in trendwatchingen conceptontwikkeling in zes lifestyle-domeinen. Eendaarvan zit dicht aan tegen het vakgebied van Van Bommel,’appearance’.

Milaan en Moergestel

De nieuwe Fontys-docent is creatief directeur van zijnfamiliebedrijf in Moergestel. Samen met zijn twee broers inhet management behoort tot de negende generatie die hunfamiliebedrijf ‘Schoenfabriek van Bommel’ naar de top heeftgebracht. Sinds 1734 maakt en distribueert menambachtelijk gemaakte schoenen en de huidige generatie heeft hunmerk zeer trendy gemaakt.

Floris van Bommel studeerde modemanagement en design aan ondermeer de ontwerpschool in Milaan. Van appeltjesgroene sneakers totvoetbalschoenen voor de liefdadigheid, geen schoeisel weet deBrabantse ondernemer niet te inspireren.

Een stukje beter

De opleiding beschrijft haar aard en doel als volgt;’International Lifestyle Studies geeft je inzicht in lifestyle vande verschillende groepen in de samenleving. Jouw kennis overlifestyle zet je om in nieuwe lifestyle-concepten, die bijdragenaan de kwaliteit van leven van de mensen waarvoor ze zijn bedoeld.Met andere woorden; ze maken mensen bijvoorbeeld vitaler, gezonder,meer ontspannen, gelukkiger of zelfbewuster. Of ze maken demaatschappij veiliger, duurzamer, zorgzamer of saamhoriger. Datbetekent dat de producten en diensten die jij hebt bedacht dewereld een stukje beter maken.’

De aspirantstudent worsdt uitgedaagd zichzlf te testen op tweecruciale kenmerken van het beoogde vakgebied: creativiteit enondernemerschap. Aangezien het geen ‘echte’ kunstopleiding is,wordt er niet aan de poort geselecteerd. De zelftests vindt uhier: 

‘Centraal in de opleiding staat creativiteit. Uitgangspunt isdat iedereen creativiteit kan ontwikkelen. Daarvoor is wel eenprikkelende omgeving nodig. Daaraan besteedt de opleiding veelaandacht. Bijvoorbeeld door je een brede kennis aan te reiken, veelverschillende werkvormen te gebruiken en interactiviteit teorganiseren. Wil je weten hoe creatief je bent?  Doe hier eentest.

Creatieve ideeën alleen zijn niet genoeg. De producten/dienstendie je hebt bedacht moeten ook gerealiseerd worden. Om die reden iscreativiteit meteen vanaf de propedeuse gelinkt aanondernemerschap. Dat helpt je bij het ontwikkelen van eenondernemende houding. Maar het leert je ook vanaf het begin ideeënte toetsen op maatschappelijke of economische haalbaarheid. Wil jeweten hoe ondernemend je bent? Doe hier een test‘


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK