Student behoeft structuur

Nieuws | de redactie
28 oktober 2011 | Pas rond de 25 zijn jonge hersenen volgroeid. Wat betekent dit voor de onderwijspraxis van HBO en WO?. Huub Nelis schreef een boek over puberbreinen en ging hier op in bij Fontys.

De auteur schetste in zijn verhaal het beeld van een jongere dieop zoek is naar zichzelf en met vallen en opstaan tot volwassenheidkomt. De één gaat dat makkelijker af dan de ander, maar in datproces is de ontwikkeling van de hersenen, het brein, een sterkbepalende factor. En die ontwikkeling is pas rond het 25elevensjaar afgerond. Tot die tijd kan het gedrag van jongeren ergwisselvallig zijn, omdat de regiefunctie in het brein nog niethelemaal ontwikkeld is, zo beschrijft Fontysonline het betoog van Nelis.

Volwassenheid overschat

 “Jongeren worden overschat .Ze maken vaak al een volwassenindruk en worden zo ook benaderd. Niet alleen door aanbieders vancommerciële producten, zoals kleding en ict. Ook ouders en lerarenen docenten zien jongeren al snel als volwassenen. Maar vanwege dieonvolgroeide hersenfuncties knokken ze vaak met wisselende emotiesen stemmingswisselingen.”

“Ook kunnen ze meestal zaken maar moeilijk met elkaar verbinden,ze hebben nog geen goed vermogen tot abstraheren, ze hebben moeitemet plannen, anticiperen, prioriteiten stellen, met concentreren.Ze zijn egoïstisch, zoeken de grenzen op en gaan daar makkelijkoverheen. Daarnaast oefenen ze hun gedrag bij vrienden envriendinnen om te zien hoe er op gereageerd wordt. Ze zijn, kortom,druk doende met zichzelf op hun weg naar volwassenheid”, aldusNelis.

Duidelijke en positieve docent

Nelis stelt daarom dat jongeren – ook HO-studenten – meer gebaatbij een duidelijke structuur, heldere regels, strakke afspraken.”Dat is nodig want ze zijn nog zoekende. Ouders, docenten en anderebeïnvloeders moeten die structuur bieden. Zij moeten de jongerenbegeleiden in hun weg naar volwassenheid, rekening houdend metieders ontwikkeling.”

Hij ziet daarom drie randvoorwaarden voor studiesucces in hetHBO en WO: motivatie, zelfreflectie en zelfredzaamheid. “Daarmoeten de studenten in begeleid worden.” Voor docenten betekent datvolgens Nelis dat deze zich bewust moeten te zijn van hun rolhierin. De docenten moeten daarbij letten op het creëren van eengoede sfeer in een goede omgeving, ze moeten zich verdiepen inverschillende leerstijlen, twijfel en uitval goed begeleiden,emoties benutten. “Zorg ook dat studenten het gevoel hebben dat zeerbij horen en denk vooral positief.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK