Studenten corrigeren OCW

Nieuws | de redactie
27 oktober 2011 | OCW erkent de fout die is gemaakt in de wet op de bekostiging van tweede studies. Het ISO ontdekte dat studenten die na een particuliere, zelf bekostigde studie nog een bachelor willen volgen financieel gedupeerd worden. Zijlstra erkent in antwoord op Kamervragen nu de fout en belooft een wijziging.

“Elke student heeft recht op één bachelor en één masterbekostigd door de overheid. Nu wordt deze groep studenten uit hetparticulier onderwijs echter onrechtmatig hard gepakt terwijl zeeerst een opleiding hebben gevolgd die zij zelf volledig hebbengefinancierd,” stelde ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers toen inaugustus bekend werd dat er een weeffout in de wet geslopenwas.

Vragen van PvdA en VVD

De HO-woordvoerders van PvdA en VVD, Tanja Jadnanansing enAnne-Wil Lucas stelden Kamervragen aan Halbe Zijlstra die nu moeterkennen dat er inderdaad sprake is van een onbedoeldecomplicatie.

Zijlstra erkent dat de uitwerking van de langstudeermaatregel ervoor heeft gezorgd dat vastgelegd is dat studenten wettelijk éénbachelor en één master tegen gereduceerd collegegeld mogen halen.Hierin is echter niets opgenomen met betrekking tot particulierestudies die een studenten daarvoor heeft gevolgd.

Zijlstra geeft dan ook toe: “Dit heeft echter tot het onbedoeldeeffect geleid, dat dit ook geldt voor studenten die in Nederlandeen bekostigde masteropleiding hebben afgerond, maar hieraanvoorafgaand een particuliere bacheloropleiding of eenbacheloropleiding in het buitenland hebben gevolgd. Deze studentenkunnen – anders dan gelet op het aangehaalde principe te verwachtenzou zijn – niet alsnog een bacheloropleiding tegen wettelijkcollegegeld volgen.”

Aanpassing in de maak

In reactie op het ISO dat deze fout aan de kaak stelt, belooftZijlstra nu de fout alsnog recht te trekken zodat particulierestudenten ook in staat wordt gesteld tegen de reguliere tarieveneen bachelor te volgen.

“Ik zal dit corrigeren en bevorderen dat de regelgeving opzodanige wijze wordt aangepast dat studenten die volgens het CRIHOeen bekostigde masteropleiding hebben gevolgd en deze met succeshebben afgerond, en nog geen graad bij een bekostigdebacheloropleiding hebben behaald, per 1 september 2011 ofwel metterugwerkende kracht alsnog bij een bekostigde universiteit ofhogeschool een bacheloropleiding tegen wettelijk collegegeld kunnenvolgen.”

U leest de volledige beantwoording van de Kamervragen door HalbeZijlstra hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK