Symposium voor nieuwe werkwegen

Nieuws | de redactie
4 oktober 2011 | Wat is de toekomst van HR-beleid nu vaste, traditionele arbeidsrelaties afbrokkelen? De vakgroep Personeel en Arbeid van Hogeschool Leiden zoekt naar nieuwe oplossingen en organiseert in samenwerking met de brancheorganisatie op dit terrein, de NVP, een symposium voor HR-professionals.

Tijdens het symposium ‘Nieuwe werkwegen: veranderendearbeidsrelaties als motor voor innovatie’ behandelt HogeschoolLeiden diverse vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen,arbeidsvoorwaarden en management waar nog onvoldoende antwoorden opzijn geformuleerd. Bestaande wet- en regelgeving biedt geen houvastmeer voor het beantwoorden van deze vragen, die voortkomen uitnieuwe relaties relatie tussen werknemer en werkgever.

Zo zijn vaste arbeidspatronen doorbroken. De eigenverantwoordelijkheid van de medewerker staat steeds meer centraalen van de werkgever wordt flexibiliteit verwacht, de mogelijkheidom maatwerk te verlenen in arbeidstijden, werkplek en ontwikkeling.Vaste werkweken worden flexibele, nieuwe werkwegen. We zullen opzoek moeten gaan naar nieuwe oplossingen. Hoe toekomstbestendig isons HR-beleid?

Het symposium vindt plaats op donderdag 6 oktober te HogeschoolLeiden en wordt georganiseerd door de meer vakgroep Personeel enArbeid in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voorPersoneelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Deelnameis kosteloos, u kunt zich hieraanmelden.

Programma

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur Opening
14.15 uur Na enkele bijdragen van toonaangevende sprekers,gaan de deelnemers met elkaar (in kleinere groepen) in discussieover thema’s die hierop direct aansluiten. Sprekers endiscussieleiders zijn:
Ton de Korte, directeur Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie(NCSI)
Sociale innovatie, het afbrokkelen van muren en het vervagenvan grenzen

Dedi Veldhuis, vice-president HRM bij Ziggo
De sociaal innovatieve CAO als weg naar nieuwe verbinding inorganisaties

Quint Dozel, Senior HRM Consultant bij Van Meurs HRMadviesbureau
Werk anders organiseren: medewerkers zonder teams enleidinggevenden: werkt dat?

Irma van der Vorst en Marijke Oosterom van Van Diepen van derKroef Advocaten

Workshop over arbeidsrechtelijke haken en ogen bij nieuwearbeidsverhoudingen 

15.00 uur Pauze
15.15 uur Discussieronde in kleine groepen rondom dethema’s:

•Arbeidsvoorwaarden
•Arbeidsomstandigheden
•Arbeidsrelaties
•Arbeidsrecht

16.30 uur Afsluiting
17.00 uur Borrel


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK