Techniek en zorg op de schop

Nieuws | de redactie
24 oktober 2011 | De toekomst van de HBO-sectoren wordt herijkt. Na de kunst door de Commissie Dijkgraaf gaan nu de techniek en de gezondheidszorg diepgaand onderzocht worden door analoge groepen. Dit moet hen versterken voordat Zijlstra in zou grijpen.

In beide sectoren is de vraag naar professioneel talent zeergroot en dreigen structurele tekorten aan goede mensen. Tegelijkzetten technologische, economische en demografische omwentelingende bestaande praktijk in opleiding en praktijk op zijn kop. Ookmoet zwaartepuntvorming de innovatie vergroten en versplinteringvan het aanbod tegengaan. Bovendien moet de groei van detechnieksector verder aangewakkerd worden, gelet op deachterblijvende toename van studenten.

De onderzoekscommissie voor de techniek kwam overigens nietzonder meer tot stand. ScienceGuide vernam dat HBO-raadvoorzitter Guusje ter Horst deze niet wilde accorderen voortenminste één vrouw gevonden was die tot lid kon worden benoemd.Voorzitter werd KIVI-NIRIA president Van Pernis. De HBO-raadvond uiteindelijk Cathy van Beek voor een plek in deze commissie,een vrouw uit het bdrijfsleven die actief is op het snijvlak van debeide sectoren, zorg en techniek.

In de commissie figureren ook Hogeschool Leiden voorzitterPaul van Maanen, die lange tijd de portefeuillehouder ‘techniek’ inhet bestuur van de HBO-raad was en de directeur van het PlatformBèta Techniek, Hans Corstjens. Vanuit het bedrijfsleven zit – vanDSM – Edwin Berends in de commissie. Hij was tijdens zijn studie inSingapore onder meer columnist voor ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK