TU Delft onder druk

Nieuws | de redactie
24 oktober 2011 | Een reeks tegenvallers bij het eigen vermogen maakt dat de TU Delft rode cijfers moet schrijven. Helaas is de verhouding met OCW bovendien wat gespannen, zodat hulp uit die hoek een hoge prijs zal eisen. De TU laat berichtgeving van de NRC hierover niet op zich zitten.

De Delftse universiteit lijkt alle plagen van Egypte tegelijk tehebben ondergaan. Vooral bij het beheer van het eigen vastgoedkreeg Delft tegenvallers te verduren, waarop men niet had gerekend,zo meldt de NRC. Extra akelig was de nasleep van de grote brand diede faculteit Bouwkunde verwoestte. Minister Plasterk trok gul debeurs en beloofde de TU extra geld voor een snelle oplossing ennieuwbouw. Inmiddels is die ruimhartigheid passé.

OCW weigert een toegezegde €25 miljoen te betalen nu deafgebrande faculteit snel en doelmatig bleek te kunnen intrekken inandere gebouwen. Efficiënt handelen levert zo een extra gat in debegroting op. Lastig is bovendien, dat tussen OCW en de TU enigeonmin heerst over de beloning van het College van Bestuur. Hetbedrag dat de voorzitter boven de salarisnorm vanuit de overheidbleek te verdienen, is door OCW ingehouden op de bekostiging van deuniversiteit.

Selectief winkelen

De analyse die de NRC gaf van de perikelen in Delft is het CvBzeer in het verkeerde keelgat geschoten. Met een uitvoerig document wordt het artikel punt voor puntweersproken of als onjuist en achterhaald of gedateerd van repliekgediend. Zo bestrijdt men met klem de indruk die gegeven ordt overeen slecht rendement van de studies:

“Het percentage studenten dat in Delft uiteindelijk eenmasterdiploma haalt bedraagt 62 % en ligt daarmee in lijn met deandere universiteiten in Nederland. De TU Delft werkt hard aan hetterugdringen van de gemiddelde studieduur die nu op 7,2 jaar staat.De impliciete suggestie dat het onderwijs op de TU Delft niet zoudeugen is onterecht. NRC kijkt selectief naar de rendementen van deBachelorstudenten vóór de invoering van de ‘harde knip’ door de TUDelft (de eis om eerst de bachelor af te ronden voor de student aande master begint).”

De universiteit wenst daarom geen genoegen te nemen met deomgang van de NRC met de door haar ter beschikking gestelde externerapportages. Men noemt dat “selectief winkelen”, waardoor eennegatief en eenzijdig beeld geschapen wordt. Daarom wil de TUD hetoordeel van de Raad voor de Journalistiek “over deze manier vanwerken en berichtgeving.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK