Uitstel inschrijving tweede rechtenmaster

Nieuws | de redactie
5 oktober 2011 | De Stichting Collectieve Actie Universiteiten (STCAU) heeft een overwinning geboekt in de strijd tegen de hoge collegegelden van een tweede master Rechtsgeleerdheid. De inschrijftermijn voor de rechtenopleidingen die starten per februari 2012, wordt opgeschort tot januari.

De 8 universiteiten die door de STCAUzijn gedaagd, zijn in onderhandeling met door de studenteningeschakelde advocaat tot dit compromis gekomen nadat het niet wasgelukt voor 21 september met een reactie te komen op de door deSTCAU geformuleerde eisen in het kort geding.

Tegenover de rechtbank stelden de drie advocatenkantoren dat hetom een ‘uitzonderlijk juridisch en feitelijk complexe zaak zougaan’. In ruil voor het verleende uitstel is de inschrijftermijnvoor opleidingen rechtsgeleerdheid die per februari 2012 van startgaan opgeschort tot tenminste januari 2012. De instellingen zelfzullen de definitieve regelingen publiceren op hun site en voor hetoverige zorgdragen voor een zorgvuldige communicatie over degewijzigde inschrijfdatum.

Door de gewijzigde inschrijfdatum kunnen studenten die overwegeneen tweede rechtenmaster te gaan doen, de uitspraak van de rechterover de hoogte van het collegegeld afwachten. De SCAU hoopt alsnogaf te dwingen dat er voor een acceptabel bedrag een tweede masterkan worden gevolgd.

Op 1 september ontvingen de acht universiteiten een dagvaarding van de rechtenstudenten die dehuidige instellingscollegegelden onacceptabel vinden. De SCAUstelde toen dat “op deze wijze het instellingscollegegeld [wordt]gebruikt als financiële melkkoe.” De tarieven voor een tweedemaster liggen nu tussen tien en veertienduizend euro.

Als gevolg van de dagvaarding is de NederlandseMededingingsautoriteit (NMa) een grootschalig onderzoek gestartvermeende prijsafspraken tussen de VU en de UvA hoewel dit slechtseen aanzet is naar een breed onderzoek naar de hele sector.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK