Verrijkt publiceren maakt samenwerken productief

Nieuws | de redactie
11 oktober 2011 | De KNAW heeft vier traditionele publicaties verrijkt met ondersteunend materiaal en online beschikbaar gesteld. Het boek e-Research: Transformation in Scholarly Practice is door SURFfoundation daarom uitgeroepen tot Verrijkte Publicatie van de maand september.

Eindredacteur Nicolas Jankowski heeft genoten tijdens deproductie daarvan. “Tijdens de productiefase van een traditioneelboek werken de verschillende auteurs intensief samen. Na depublicatie valt die samenwerking bijna stil. Maar het maken van deVerrijkte Publicatie stimuleert juist die samenwerking, waarbij dielanger doorging en uiteindelijk meer resultaat heeftopgeleverd.”

Samenhang in onderzoek in beeld

De digitale versie van het boek e-Research: Transformation in Scholarly Practicebiedt naast de tekst, ook ondersteunend en aanvullend materiaal alsgerelateerde presentaties, video’s, afbeeldingen en onderliggendeonderzoekdata. De Verrijkte Publicatie is ook dynamisch doordatrevisies, nieuwe resultaten en aanvullende commentaren zullenworden toegevoegd.

Met name het 17e hoofdstuk van het boek toont de meerwaarde van een e-book metverrijkingen voor de geesteswetenschappen.  Met name dezogeheten ‘InContext’ visualisatie tool biedt veel mogelijkheden omde samenhang tussen de verschillende onderdelen in het onderzoek inbeeld te brengen. Deze tool biedt een duidelijk overzicht vanonderzoeksmateriaal en de samenhang tussen de verschillendematerialen.

Alle materialen worden in ‘InContext’ gevisualiseerd alsrechthoekige buttons met daarin de titel en aangegeven wordt om watvoor soort materiaal het gaat. Al deze buttons zijn aanklikbaar.Het aangeklikte onderdeel schuift naar het midden van depresentatie en wordt omringd door de onderdelen waar het meesamenhangt. Het type relatie tussen de diverse onderdelen wordtduidelijk aangegeven en gegroepeerd.

Site voor Verrijkte Publicaties KNAW

De vier boeken die de eHumanities groep van KNAW met subsidievan het SURFshare-programma tot Verrijkte Publicatie heeft gemaakt,worden in samenhang gepresenteerd met ondersteunend materiaal op dewebsite ‘The SemanticWordPress for Digital Scholarship framework’.

Deze website is gemaakt met WordPress, een publicatieplatformgeschikt voor  onder meer blogs. WordPress sluit goed aan bijde wetenschappelijke praktijk volgens onderzoekers in de sociale engeesteswetenschappen. De eHumanities groep heeft daarom een aantal’plugins’ gemaakt voor WordPress, onder de naam Semantic WORDS.Dankzij de plug ins van Semantic WORDS is het mogelijk om VerrijktePublicaties te maken met WordPress.

Semantic Words maakt gebruik van de nieuwste generatie(semantische) webtoepassingen. Met deze nieuwe toepassingen,waarbij html vervangen wordt door rdf (rich document file) kankennis die op verschillende plaatsen op het internet staat,betekenisvol gecombineerd worden en toegankelijk gemaakt. DeSemantic WORDS website blijft de centrale ingang voor aanvullendeVerrijkte Publicaties van de eHumanities groep van de KNAW.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK