VU voorspelt toekomstige leiders

Nieuws | de redactie
3 oktober 2011 | Wie wordt de nieuwe leider van de PvdA? Hoe brengen we vrede in Kunduz? Een VU-model dat succesfactoren van opkomende leiders in kaart brengt, kan zulke vragen wellicht beantwoorden, gebaseerd op de interactie tussen biologische kenmerken en sociale omgeving.

Het model van de VU stelt dat succesvol leiderschap voor eengroot deel afhankelijk is van lichaamskenmerken – met name hetgezicht -, de boodschap die een leider verkondigt en deomstandigheden waarin een leider beslissingen moet nemen. Uit hetonderzoek blijkt dat voor succesvolle leiders deze drie aspectenmet elkaar overeen moeten komen.

Het model laat bijvoorbeeld zien dat wanneer mensen grotedreiging ervaren, leiders met een mannelijk gezicht succesvol zijn,als ze in hun boodschap die dreiging benadrukken. Een leider meteen vrouwelijk uiterlijk daarentegen kan zich in dezelfde situatiejuist beter als vredestichter profileren en samenwerkingpropageren.

Gezicht weerspiegelt leiderschap

Het gezicht vormt de belangrijkste indicator voor succesvolleiderschap. Een mannelijk gezicht heeft stevige wenkbrauwen, eenbrede neus en kaaklijn en kleine lippen en ogen. Die kenmerkenhouden verband met de hoeveelheid testosteron. “Dat is mogelijk eenreden dat we mannelijke lichaamskenmerken associëren met conflictenen oorlog en vrouwelijke gezichten met samenwerken en vrede,”vertelt VU-onderzoeker Brian Spisak.

Samen met zijn collega Alexei Sharpanskykh ontwikkelde Spisakeen kunstmatig intelligent model waarmee de veranderingen inpopulariteit van Amerikaanse presidentskandidaten in 2004 en 2008konden worden nagebootst.

Verkiezingsuitslagen voorspellen

“Zo konden we met ons model verklaren waarom presidentskandidaatJohn McCain in 2008 rond de herdenking van 9/11 korte tijdpopulairder was dan Barack Obama.” Het imago van de ex-militair enmeer mannelijke lichaamskenmerken van McCain sloten mogelijk aanbij het gevoel van dreiging rond die.  Daarna ebde dit gevoelweer weg en won Obama aan populariteit. “Met ons model konden wenauwkeurig voorspellen wie de verkiezingen ging winnen.”

Het VU-onderzoek is deels gefinancierd door The UnitedStates Office of Naval Research Global (ONRG). Het onderzoektrachtte een methode te vinden om in conflictgebieden vreedzamesamenwerking met de bevolking teweeg te brengen. “Ons model laatzien dat je dan beter niet kunt komen aanscheuren met een legerjeepvol met zwaarbewapende soldaten. In plaats daarvan kun je betersoldaten zonder vijandige lichaamskenmerken inzetten. Als zijtijdens de ontmoeting ook hun helm afzetten en hun machinegeweeropzij leggen neemt de waargenomen dreiging door de lokale bevolkingaf. Daardoor is de kans op vreedzame en succesvolle samenwerkingeen stuk groter,” aldus Brian Spysak.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK